Zarządy oraz rady nadzorcze będą mogły obradować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przewiduje specustawa nazywana tarczą antykryzysową.
W jej ramach znowelizowano m.in. prawo spółdzielcze. Dla wielu kooperatyw to doskonała wiadomość. Prezesi spółdzielni alarmowali bowiem, że muszą podejmować istotne decyzje, a w świetle prawa organy kolegialne nie mogą obradować. To się właśnie zmienia.

Obrady w sieci