Rząd przyjął projekt zmian w prawie budowlanym. Proponowane przepisy mają ułatwić legalizację samowoli budowlanej, mającej co najmniej 20 lat. Uproszczona i bezpłatna procedura przewiduje jedynie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej, że z obiektu można bezpiecznie korzystać i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Ponadto zaproponowano też, by projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki i terenu (zawierającego informacje o obszarze oddziaływania obiektu, jego lokalizacji i układzie), projektu architektoniczno-budowlanego (określającego układ przestrzenny oraz planowane rozwiązania techniczne i wykorzystane materiały) oraz projektu technicznego (będącego opisem konstrukcji, instalacji i charakterystyki energetycznej).
Ograniczona zostanie także liczba dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. Dołączyć trzeba będzie jedynie część projektu budowlanego (bez projektu technicznego) i to w trzech, a nie jak obecnie czterech egzemplarzach.
Ograniczono także do pięciu lat czas na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę lub użytkowanie. Obecnie można ją stwierdzić nawet wiele lat po powstaniu budynku, co prowadzi do sytuacji dramatycznych, zwłaszcza przypadku inwestycji mieszkalnych.
Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zostaną zwolnione wszelkiego rodzaju automaty usługowe (sprzedające bilety, przekąski, wydające paczki, wpłatomaty itp.), a także instalacje gazowe w budynkach użytkowanych oraz tarasy przydomowe.
Proponowane zmiany wejdą w życie sześć miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Mają one nie tylko ułatwić i przyspieszyć nowe inwestycje, ale także sprzyjać przyłączaniu ich do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów