Jest już trzecia wersja projektu ustawy chroniącej nabywców mieszkań i wprowadzającej specjalny fundusz, zasilany przez realizatorów inwestycji.
Zapowiada się jednak dalsza batalia między Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) a deweloperami. Ci ostatni nadal uważają, że przewidywana składka na nowy Deweleperski Fundusz Gwarancyjny jest za wysoka.
Informacja o nowym projekcie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego oraz o DFG została zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych rządu 7 października. Wcześniejsze wersje projektu były konsultowane w maju i grudniu 2018 r., ostatnia została skierowana do Stałego Komitetu Rady Ministrów w lutym tego roku. Wiadomo już jednak, że w kolejnej wersji zmienił się główny i najbardziej sporny parametr ostatniego projektu, czyli maksymalna wielkość składki dla deweloperów do DFG. Fundusz ma zabezpieczyć klientów zarówno na wypadek upadłości dewelopera, jak i banku prowadzącego rachunek mieszkaniowy dewelopera, a także w sytuacji, gdy sami odstąpią od umowy.