Koniec z wielomiesięcznym oczekiwaniem na przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych. Nowe przepisy ściślej określą terminy wydawania warunków przyłączy i wprowadzą ostrzejsze kary finansowe za ich przekraczanie.
Każdy inwestor budowlany wie, że oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia mediów ciągnie się miesiącami. Co więcej, istnieje rozbieżność między terminami wynikającymi z ustawy – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) a tymi określonymi w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623).
Teraz ma się to zmienić. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) terminy wydania warunków przyłączenia energii elektrycznej będą wynikały ze wskazanego rozporządzenia i wyniosą od 14 dni (dla domu jednorodzinnego) do maksymalnie 90 dni.
Za ich niedochowanie nowe przepisy przewidują kary finansowe. Obejmą one dostawców prądu, gazu i sieci ciepłownicze. Nakładane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary nie będą mogły być niższe niż 500 zł za dzień opóźnienia. Mogą więc być dotkliwe.
„Wprowadzone kary zapewnić mają przyspieszenie postępowania z przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie realizacji przyłączy do odpowiednich sieci. W praktyce bowiem okres oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia bywa bardzo długi, co nie sprzyja sprawności prowadzenia inwestycji, w tym w zakresie budynków mieszkalnych” – można przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.
Nowe przepisy określą też terminy na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dla domów jednorodzinnych będzie to 14 dni, dla innych budynków – 30 dni. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie będzie mogło odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach