Zmianie za to nie uległy zapisy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. A to one spędzały sen z powiek przedstawicielom branży. UOKiK bowiem nadal stoi na stanowisku, że powołanie takiego funduszu zapewni efektywną ochronę praw nabywców nieruchomości w relacjach z deweloperami. Zdaniem urzędu, dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowane zostanie ryzyko utraty przez nich środków finansowych wpłacanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Zabezpieczać ma je właśnie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Jego powołanie wiąże się jednak z nałożeniem na inwestorów budowlanych obowiązku wnoszenia składek. Ich wysokość będzie zależeć od kilku czynników, m.in. od tego, jaka będzie cena sprzedawanego lokalu. Branża ostrzega, że koszty te zostaną przerzucone na nabywców i znajdzie to odbicie w cenach nieruchomości. 

Etap legislacyjny

Projekt po konsultacjach