Polskie Domy Drewniane – tak będzie nazywać się nowa państwowa spółka, która ma się zająć budową i zarządzaniem ekologicznymi domami na wynajem na niezalesionych terenach Lasów Państwowych.
Ministerstwo Środowiska, które zainicjowało pomysł, kończy właśnie prace nad projektem stwarzającym ramy prawne dla inwestycji w budownictwo drewniane oraz infrastrukturę towarzyszącą. Przedsięwzięcie ma pomóc w zmniejszeniu deficytu lokali w Polsce. – To nasz wkład w program Mieszkanie plus – mówił niedawno minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Założycielami PDD będą Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. To przy ich wsparciu nowa spółka ma kompleksowo realizować cały proces inwestycyjny – od tworzenia innowacyjnych technologii przetwarzania drewna, poprzez uzyskiwanie dostępu do gruntów, aż po finansowanie energooszczędnych konstrukcji.