Polskie Domy Drewniane – tak będzie nazywać się nowa państwowa spółka, która ma się zająć budową i zarządzaniem ekologicznymi domami na wynajem na niezalesionych terenach Lasów Państwowych.
Ministerstwo Środowiska, które zainicjowało pomysł, kończy właśnie prace nad projektem stwarzającym ramy prawne dla inwestycji w budownictwo drewniane oraz infrastrukturę towarzyszącą. Przedsięwzięcie ma pomóc w zmniejszeniu deficytu lokali w Polsce. – To nasz wkład w program Mieszkanie plus – mówił niedawno minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Założycielami PDD będą Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. To przy ich wsparciu nowa spółka ma kompleksowo realizować cały proces inwestycyjny – od tworzenia innowacyjnych technologii przetwarzania drewna, poprzez uzyskiwanie dostępu do gruntów, aż po finansowanie energooszczędnych konstrukcji.
Propozycja resortu przewiduje m.in. oddanie parkom narodowym na własność udziałów w nieruchomościach, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa (obecnie takie tereny są zarządzane przez starostów).
Program wspierania budownictwa ekologicznego został zainicjowany jeszcze za czasów poprzedniego szefa resortu środowiska Jana Szyszki. Kilkadziesiąt pierwszych inwestycji ruszyło w zeszłym roku. Na warszawskim Targówku powstaje obecnie drewniany dom wielorodzinny składający się z 15 lokali mieszkalnych. Z kolei na terenie nadleśnictwa Płońsk zaplanowano w tym roku rozpoczęcie budowy drewnianego biurowca.