Powołanie pełnomocnika rządu ds. budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości zakłada projekt rozporządzenia, który trafił do uzgodnień międzyresortowych - poinformowało w poniedziałek PAP Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. koordynowanie działań dotyczących wdrażania Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz realizacja przepisów ustawy o KZN. Pełnomocnik będzie także odpowiedzialny za przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych dot. zasobu.

Będzie on także monitorował i analizował działania w zakresie funkcjonowania KZN i przekazywał informacje dot. zasobów do organów administracji rządowej i samorządowej.

Pełnomocnik będzie odpowiedzialny za pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji zadań KZN. Chodzi także o pozyskiwanie funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój mieszkalnictwa.

Zadaniem pełnomocnika będzie również prowadzenie bieżącej współpracy z ministrem infrastruktury i budownictwa w zakresie jego zadań oraz funkcjonowania rynku mieszkaniowego.

Projekt przewiduje, że pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach Skarbu Państwa, włączonych do Krajowego Zasobu Nieruchomości, powstaną w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwości wcześniejszej realizacji.