Powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma pełnić funkcję tzw. Banku Ziemi, gromadzącego grunty na rzecz programu Mieszkanie plus przewiduje projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), przyjęty we środę przez rząd.Projekt został przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. To kluczowa ustawa dla realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, w skład którego wchodzi program Mieszkanie plus.

"Zgodnie z ustawą, KZN będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował nimi w taki sposób, aby zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego" - powiedział PAP Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Reklama

Nieruchomości Skarbu Państwa będą przekazywane do KZN przez te podmioty, które dzisiaj nimi zarządzają, czyli samorząd terytorialny, a także spółki, takie jak Polskie Koleje Państwowe czy Pocztę Polską.

Huptyś dodał, że "KZN będzie sprawował funkcję banku ziemi, będzie przekazywał nieruchomości na rynek, w drodze przetargu. Podstawowym trybem będzie przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste".

Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy we wrześniu 2016 r. Jego realizacja ma zwiększyć dostępność mieszkań, a zwłaszcza lokali na wynajem o umiarkowanych czynszach, w tym z opcją dojścia do własności, dzięki wykorzystaniu nieruchomości skarbu państwa.