Właściciel stron z ogłoszeniami z rynku nieruchomości zwróci pieniądze swoim klientom. Taką decyzję podjął właśnie prezes UOKiK. A mowa m.in. o portalach Ale-Gratka.pl, Bez-Posrednikow.pl, czy OfertyNet.com.pl i innych będących w posiadaniu Tomasza Braniewskiego.
Konsument, aby zamówić na nich ogłoszenie, musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin i wybrać przycisk „Zgłoś ofertę”. Nie był przy tym jednak informowany, że dodanie ogłoszenia wiąże się z jakąkolwiek opłatą – co jest sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). W efekcie po 3-miesięcznym okresie testowania usługi jego klienci byli zaskakiwani kwotą wystawionego rachunku – w wysokości 500 zł za każdy miesiąc.
Co istotne, o należnościach dowiadywali się dopiero z otrzymywanych wezwań do zapłaty. Nie mieli też możliwości natychmiastowej rezygnacji z usług, ponieważ ustalony przez przedsiębiorcę okres wypowiedzenia wynosił od jednego do trzech miesięcy. Oznacza to, że maksymalny koszt usługi mógł wynieść nawet 1500 zł.
To jednak, że Braniewski nie dopełnił obowiązku informacyjnego dotyczącego kosztów, spowodowało, że umowy zostały uznane przez urząd za niezawarte. Przedsiębiorca zobowiązał się do zwrotu konsumentom pieniędzy za opłacone usługi w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Jeszcze w trakcie postępowania zamknął też wszystkie wspomniane strony internetowe i zaniechał stosowania sprzecznych z prawem praktyk.