W województwie lubuskim kołem zamachowym regionu są budownictwo oraz przemysł przetwórstwa drzewnego. Województwo uznawane jest za średnio uprzemysłowione
Reklama
Wśród najmniejszych firm – z rocznym przychodem nieprzekraczającym 1 mln zł – laureatem pierwszego miejsca została spółka ItalPol CDF. Od ponad dwóch dekad świadczy usługi w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Jest w doskonałej kondycji, o czym świadczą dane finansowe. Tylko w ostatnim roku spółka blisko dwukrotnie zwiększyła swój przychód. Miejsce drugie zajęła zielonogórska firma energetyczna FreeEn. Uwagę zwraca wysoka rentowność tej firmy, bowiem z ponad 860 tys. przychodu w 2013 roku 160 tys. stanowi zysk, co oznacza, że wzrost sprzedaży powoduje dynamiczny wzrost zysku przedsiębiorstwa. Pierwszą trójkę zamyka spółka Domka z Zielonej Góry. Wysoką pozycję firma osiągnęła głównie za sprawą doskonałej kondycji finansowej, w ostatnich latach nie tylko systematycznie zwiększając przychód i zysk, lecz także zwiększając wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) i aktywów (ROA).
Pierwsze miejsce w kategorii firm mikro zajęła spółka WKM Agro z Grabiku. Ta rodzinna firma na rynku działa nieprzerwanie od blisko 20 lat. Głównym obszarem działalności firmy jest uprawa roślin połączona z chowem i hodowlą zwierząt. Ponad 5 mln zł przychodu stanowi w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012 ponad 30-proc. wzrost. Na miejscu drugim znalazła się spółka jawna Stanisława Bukowskiego i Jana Paszkiewicza Agro Big-Pol Import-Export. Specjalizuje się ona w hurtowej sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych. Warto zwrócić uwagę, że w bazie danych względem spółki nie zarejestrowano żadnych negatywnych zdarzeń rozumianych jako przeterminowane płatności wobec kontrahentów. Świadczy to o jej rzetelności i wiarygodności biznesowej. Ogółem zestawione mikro firmy z województwa lubuskiego wykazały się 22-proc. dynamiką wzrostu wartości sprzedaży. To zaledwie o 1 pkt proc. więcej niż spółki małe (z obrotem nieprzekraczającym 40 mln zł).
Wśród firm małych pierwsze miejsce zajęła zielonogórska spółka budowlana BHE. Rozpoczęła działalność w maju 2011 roku. Powstała na bazie potencjału kadrowego posiadającego ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji obiektów będących przedmiotem działalności firmy. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie budownictwa ogólnego, a także inżynieryjnego i sanitarnego. To przyniosło efekt w postaci ponad 720 tys. zł zysku w 2013 roku, przy 11 mln zł przychodu. Miejsce drugie zajął producent pasz dla hodowców ryb słodkowodnych i morskich – Biomar z Zielonej Góry. Jedna z większych spółek w swojej kategorii, której przychód za 2013 rok sięgnął ponad 38 mln zł, co pozwoliło na ponad 1 mln zł zysku. Ostatecznie na trzecim miejscu uplasowała się spółka Promet Cargo ze Słubic – firma nagrodzona licznymi wyróżnieniami, co tylko potwierdza jej dynamiczny rozwój w sektorze logistyczno-spedycyjnym.
Najlepszą firmą średnią została spółka Polnex z Zielonej Góry. Jest to firma rodzinna, której głównym profilem działalności jest import zwierząt hodowlanych z Danii. Miejsce drugie zajął Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz Jońca. Laureat „Skrzydeł Biznesu z 2012 roku”. Firma nagrodzona licznymi wyróżnieniami, w tym także Certyfikatami Wiarygodności Biznesowej i Dynamicznej Firmy. Te zaświadczają o jej doskonałej kondycji finansowej. Pierwszą trójkę zamyka AB Foods Polska z Nowej Soli.