ZA LIPIEC–WRZESIEŃ 2020 R.
Nowelizacja rozszerzyła grupę uprawnionych do zwolnienia ze składek za powyższe trzy miesiące. Chodzi o należności wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.