Bronisław Komorowski opowiada się za zwiększeniem ułatwień dla drobnych przedsiębiorców. Podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach prezydent podkreślił, że w tym celu powstała zielona księga dotycząca jakości stanowienia prawa dla firm.

W ocenie Bronisława Komorowskiego, potrzeba wzmocnienia udziału społeczeństwa w celu oceniania skutków wprowadzonych ustaw. Zdaniem prezydenta, to wiąże się z efektywnym wykonywaniem prawa. "Państwo nie może i nie powinno być opresyjne, nie podzielam więc poglądów polityków, którzy chcieliby zwiększać siłę władzy centralnej czy lokalnej, aby kontrolować przedsiębiorców" - deklarował.

Bronisław Komorowski przypomniał również, że w lipcu podpisał nowelizację ustawy dotyczącej usprawnienia postępowań przed sądami administracyjnymi. Opowiedział się także za uproszczeniem systemu podatkowego. "Dobrobytu nie tworzy się poprzez odgórne zwiększanie płacy minimalnej, ale poprzez poprawę warunków dla funkcjonowania biznesu" - powiedział Bronisław Komorowski.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Donald Tusk zapowiedział uproszczenie podatków do końca 2015 roku.