W maju upadło mniej firm niż w tym samym czasie roku poprzedniego - wynika z raportu firmy EUler Hermes. Sądy poinformowały, że w ubiegłym miesiącu zbankrutowało 70 firm wobec 95 w 2012 roku.

Od początku roku opublikowano informację o upadłości 398 przedsiębiorstw, czyli zbliżoną liczbę do upadłości opublikowanych w tym samym okresie roku ubiegłego - 395. Autorzy raportu zwracają uwagę, że mimo spadku dynamiki upadłości nie można mówić o przełomie.

Od początku roku wciąż większa niż w tym samym czasie 2012 roku liczba opublikowanych upadłości firm produkcyjnych, usługowych oraz dystrybutorów hurtowych.

Z raportu wynika poza tym, że liczba bankructw jest zbliżona do tej z ubiegłego roku, wzrost zanotowano w kilku województwach, a znaczący spadek na Mazowszu.