Polskie firmy w każdym rankingu innowacyjności nadal znajdują się na szarym końcu. I nic dziwnego, jak wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji S.A., która dziś debiutuje na rynku NewConnect, aż firm70 procent polskich firm z sektora MŚP uważa, że zdobycie funduszy na wdrożenie innowacji jest trudne albo wręcz niemożliwe.

Najczęstszymi wymienianymi przez nie przeszkodami są skomplikowane procedury przyznawania dofinansowania (79 procent) oraz niejasne kryteria rozpatrywania wniosków (50,8 procent).

Stopień trudności pozyskiwania finansowania dla MSP w Polsce / Media

Pomimo tego, aż 39,7 procent polskich przedsiębiorców zamierza pozyskać fundusze na wdrożenie innowacji, wynika z najnowszego raportu.

Małe przedsiębiorstwa – wielkie wynalazki

Niebieski laser, wycieraczka samochodowa, świetlówka, kamizelka kuloodporna, walkie-talkie, wykrywacz min czy projektor kinowy to tylko kilka rewolucyjnych wynalazków, dzięki którym polscy innowatorzy zmienili życie miliardów ludzi na całym świecie.

Chęci są – pieniędzy brak

Nie byłoby to jednak możliwe bez ich determinacji oraz pieniędzy. Tymczasem z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji S.A. przez Agencję Praktycy.com wynika, że aż 69,3 procent badanych małych i średnich firm napotyka na duże lub bardzo duże trudności w pozyskaniu finansowanie na innowacje.

Cele na jakie firmy przeznaczały finansowanie zewnętrzne / Media

W efekcie, dotychczas jedynie 12,2 procent z nich udało się wprowadzić nowoczesne rozwiązania technologiczne dzięki zdobytym funduszom z zewnętrznych źródeł.

40 proc. MSP stawia na innowacje, patenty jednak są coraz droższe

Wśród planowanych przez firmy w najbliższym czasie wydatków, innowacje zajmują wysokie, drugie miejsce – 39,7 procent. – Wzrasta świadomość faktu, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, firma może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Przedsiębiorcy wiedzą, że bez innowacji nie będą w stanie rozwijać biznesu i zwiększać zysków – mówi Szymon Gawryszczak, prezes zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

W kontekście finansowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych warto jeszcze zwrócić uwagę na zagadnienie „pozyskiwania wartości niematerialnej i prawnej”.
To właśnie pod nim coraz częściej kryją się wydatki na patenty i licencje, czyli niezbędne elementy na drodze do wdrożenia innowacji.

Coraz bardziej skomplikowane procedury

Zdecydowana większość (79 procent respondentów) spośród małych i średnich firm twierdzi, iż najbardziej zniechęcające w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na innowacje są skomplikowane procedury jego przyznawania.

Cele na jakie firmy PLANUJĄ przeznaczyć środki z finansowania zewnętrznego / Media

Niejasne kryteria przyznawania dofinansowania

Kolejną trudnością są niejasne kryteria rozpatrywania wniosków (50,8 procent).

Odstrasza też ryzyko wdrażania nowych rozwiązań

Z kolei w samym procesie wdrażania innowacji: wysokie ryzyko niepowodzenia takiego projektu (29,8 procent) oraz duże koszty wdrożenia nowoczesnych technologii (25,8 procent) to czynniki, które często już na samym początku odstraszają od takiej inwestycji. Przedsiębiorcy widzą też problem w dużej liczbie firm, z którymi muszą konkurować o środki na innowacje (23,4 procent), a także małej, według nich, liczbie instytucji finansujących (22,6 procent).

Utrudnienia, które spotykają firmy w zdobywaniu finansowania / Media

MSP najbardziej liczy na środki z UE – bo bezzwrotny kapitał, ulgi finansowe

Mimo tego, że przedsiębiorcy zauważają problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, to 42,4 procent z nich uważa, że najlepszą jego formą jest kapitał z programów pomocowych UE. – Skomplikowane i bardzo restrykcyjne procedury przez jakie muszą przejść właściciele firm, nie wszystkich jednak odstraszają.

Tak duża popularność dofinansowań z funduszy UE wynika najprawdopodobniej z bezzwrotnego charakteru tego kapitału.

Rodzaj finnasowania, którego oczekują firmy / Media

Oczywiście przedsiębiorca w tym wypadku również musi zainwestować własne środki, lecz przeważnie większą część finansuje Unia Europejska.
Nierzadko jest to nawet 70 procent budżetu całego projektu. To powoduje, że ten rodzaj kapitału zewnętrznego jest nadal bardzo popularny – mówi Szymon Gawryszczak z Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Dla części badanych ważne były również zwolnienia i ulgi podatkowe – 18 procent. Taka pomoc jest istotna zwłaszcza w początkowej fazie wdrażania innowacji. Dzięki niej łatwiej jest również pozyskać inwestorów, gdyż wymagany jest niższy nakład kosztów.

Najchętniej finansowane rodzaje działalności w firmach / Media

W jakie innowacje chcieliby inwestować przedsiębiorcy – przede wszystkim produkcja, technologie

Badani przedsiębiorcy najchętniej inwestowaliby w innowacje procesowe (technologiczne) - 35 procent oraz produktowe - 27,7 procent.

Ponad 60 procent respondentów stwierdziło, że wprowadzenie nowych metod produkcji lub świadczenia usług oraz polepszenie jakości i funkcjonalności produktów jest kluczowe dla rozwoju ich firm. ¬– Wdrożenie nowoczesnych technologii w tych obszarach przynosi najbardziej zyskowne efekty dla przedsiębiorstw. Dlatego też największa część przedsiębiorców planuje inwestycje właśnie w tym obszarze – tłumaczy Szymon Gawryszczak z ARI S.A.

Zdecydowanie rzadziej respondenci planują wprowadzać nowatorskie rozwiązania organizacyjne – 12,4 procent oraz marketingowe – 8,8 procent.

Jak informuje firma, badanie zostało przeprowadzone w dniach 26 listopada – 2 grudnia 2012 r. Zastosowano metodę CAWI – komputerowo wspomagany wywiad za pomocą ankiety internetowej. Próba badawcza składała się z 507 właścicieli i menedżerów z mikro, małych oraz średnich firm z terenu całej Polski. W badaniu zastosowano próbę kwotową. Populacja została podzielona na województwa, a następie w obrębie każdego z nich wybrano respondentów metodą losową.