Spotkania z "aniołami biznesu" to nie tylko szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie kapitału, ale również możliwość dyskusji i konfrontacji własnych pomysłów z praktykami biznesu. Pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki ruszył właśnie projekt Symultana.

W ramach cyklu odbędą się indywidualne spotkania wyselekcjonowanych przedsiębiorców i pomysłodawców biznesu z wybranymi przez zespół Symultany inwestorami, którzy są skłonni zainwestować w atrakcyjne przedsięwzięcia od 100 tyś. zł do aż 200 mln. zł. To szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie kapitału, ale również dyskusji i konfrontacji pomysłu z praktykami biznesu. W spotkaniu w roli inwestora wezmą udział doświadczeni specjaliści z zakresu rynków finansowych i analitycy finansowi. Po oficjalnej części spotkania odbędą się kuluarowe rozmowy, które są równie wartościową częścią tworzenia biznesowych relacji.

Aby zgłosić swoje przedsięwzięcie należy zarejestrować się w serwisie Symultana.org, jako przedsiębiorca dodać swoją ofertę, która skierowana jest do inwestora i wypełnić krótkie zgłoszenie zawierające tytuł przedsięwzięcia i wybrać termin spotkania. Na przekonanie o wartości swojego pomysłu jest tylko 10 minut indywidualnej rozmowy z inwestorem (jednym lub po kolei z wieloma). Inwestorzy są zainteresowani pomysłami z każdej branży – muszą jednak widzieć w nich potencjał rozwoju i przyszłe zyski. Ilość miejsc na spotkaniach jest ograniczona, a zgłoszenia będą weryfikowane przez zespół ekspertów Symultany, którzy mogą także wskazać, na co zwrócić uwagę w trakcie bezpośredniej rozmowy z inwestorem.

Udział w spotkaniach „W cztery oczy z inwestorem” dla zaproszonych uczestników jest bezpłatny. Termin zgłaszania pomysłów na poszczególne spotkania to 5 listopada oraz 26 listopada 2012r. „Warto uczestniczyć w spotkaniach w cztery oczy z inwestorem, gdyż zarówno możemy pozyskać finanse na nasze inwestycje, jak też nabieramy doświadczenia w rozmowach z inwestorami, które w rezultacie mogą być zwieńczone sukcesem” – podkreśla Norbert Poliński dbający na platformie inwestycyjnej Symultana o relacje z inwestorami. W czerwcu b.r. po szesnastu symultanicznych rozmowach przedsiębiorców z inwestorami została podpisana jedna umowa, a druga jest w trakcie finalizacji. Symultana od początku 2012 roku pozyskała środki dla czterech firm a najwyższa wartość pozyskanego kapitału na jedno przedsięwzięcie to 3 mln. zł.

Projekt Symultana–inwestowanie w innowacje współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Patronat nad nim objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu Symultana jest Stowarzyszenie Primus Inter Pares (organizacja pożytku publicznego), znane z promowania najlepszych studentów Rzeczpospolitej, współpracujące z Kancelarią Prezydenta RP oraz współrealizujące Program „Solidna Marka” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.