"Przedsiębiorstwa deklarują znacznie niższe (o 10,5%, r/r) niż w roku poprzednim budżety dla rozpoczynanych inwestycji, w tym także niższa (o prawie 1/5) będzie wielkość inwestycji przeznaczonych na modernizowanie już istniejącego majątku" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2012 r.".

"To znaczący zwrot w kierunkach inwestowania, ponieważ w ciągu dwóch ubiegłych lat widoczna była wyraźna intensyfikacja działań przedsiębiorstw w zakresie inwestycji modernizacyjnych (dynamika wartości kosztorysowej inwestycji przeznaczonych na modernizowanie istniejącego majątku przyspieszyła w II kw. ubiegłego roku do 98,9%" - czytamy dalej. 

Mniejsze zakupy maszyn i środków transportu

Po czterech kwartałach dwucyfrowego wzrostu inwestycji przedsiębiorstwa wyraźnie obniżyły tempo rozwoju, zwraca uwagę bank centralny. Realna dynamika nakładów na środki trwałe obniżyła się z 11,7% w I kw. br. do 4,2% w II kw. (r/r, d. kwartalne). "Złożyły się na to niższe niż przed rokiem zakupy maszyn i urządzeń oraz spadek nakładów na środki transportu.

Spowolnienie inwestycji objęło niemal wszystkie spośród badanych grup przedsiębiorstw. Deklaracje niższych budżetów dla noworozpoczynanych inwestycji mogą zapowiadać przy tym dalszy spadek dynamiki nakładów na inwestycje w kolejnych kwartałach" - czytamy w raporcie.