Dodatkowe osoby skierowane do rozpatrywania wniosków oraz praca w soboty – w taki sposób pośredniaki próbują radzić sobie z ogromnym zainteresowaniem uzyskaniem pożyczki ze strony mikroprzedsiębiorców
Ponad 544 tys. wniosków o przyznanie pożyczki trafiło od początku kwietnia do powiatowych urzędów pracy (PUP). Oczekujący na wypłatę pieniędzy mikroprzedsiębiorcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nie nastąpi to zbyt szybko. Pośredniaki nie są bowiem w stanie fizycznie przerobić w krótkim czasie tak dużej liczby wniosków. Sprawnego ich rozpatrywania nie ułatwiają też często sami ubiegający się o pomoc, którzy składają niekompletną lub zawierającą błędy dokumentację.

Bez wielu obostrzeń