Resort przedsiębiorczości wskazuje, że jedynie rozstrzyga wątpliwości. Czołowi polscy prawnicy twierdzą jednak, że nowelizacja zabija spółkę partnerską, jaką znamy.
„Członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia”. Tak od 1 marca 2019 r. będzie brzmiał art. 97 par. 3 kodeksu spółek handlowych dotyczący spółki partnerskiej. Zmiana wchodzi w życie wraz z tzw. pakietem MŚP (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Zdaniem ekspertów jest ona w najlepszym razie niepotrzebna. Prędzej zaś szkodliwa.

Zamysł ustawodawcy