Pierwszy raz w historii przedsiębiorców z sektora małych firm, którzy oceniają sytuację pozytywnie, jest więcej niż pesymistów – wynika z badań prowadzonych przez Bank Pekao. Instytucja finansowa przygląda się kondycji przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 osób od 2010 r. W najnowszym badaniu, przeprowadzonym wśród niemal 7 tys. podmiotów jesienią ub.r., wskaźnik koniunktury w mikro- i małych firmach po raz pierwszy przekroczył 100 pkt.
Według Tomasza Styczyńskiego, wiceprezesa Pekao, na wzrost optymizmu złożyły się lepsze oceny dotyczące zarówno sytuacji makroekonomicznej, kondycji samych firm, jak i dostępu do finansowania. – Dynamiczne zmiany na rynku pracy przekładają się na poprawę nastrojów gospodarstw domowych i wzrost konsumpcji. Do tego dochodzi znaczący wzrost siły nabywczej uboższej części społeczeństwa – tłumaczy Styczyński.
Wśród małych przedsiębiorców największy wzrost optymizmu zanotowano w woj. podlaskim, gdzie płace były najniższe.