Wartość rynku rozrywki i mediów w Polsce wyniesie 10,8 mld USD w 2020 r., wynika z raportu PwC "Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020". "Polska w ciągu kilkunastu lat po raz pierwszy awansowała do kwadratu 'duża skala' [na diagramie obrazującym rodzaj wzrostu na rynkach], czyli nasz rynek mediowy traktujemy jako dojrzały, jesteśmy w gronie państw zachodnich, natomiast wiąże się z tym też to, że przewidywane tempo wzrostu jest niskie i dla całego rynku jest zbliżone do średnioterminowych prognoz wzrostu PKB" - powiedział Paweł Wesołowski, partner i lider zespołu ds. sektora telekomunikacji, mediów i technologii w PwC, podczas konferencji prasowej.

Dostęp do internetu będzie w 2020 r. stanowić 24,1% tego rynku. W podziale na segmenty rynek będzie wyglądał następująco: reklama telewizyjna 35% (wobec 36% w 2015 r.), reklama internetowa 34% (wobec 26%), rynek B2B (serwisy informacji biznesowej, rynek targowo-wystawienniczy) 12% (wobec 13%), reklama zewnętrzna 5% (wobec 6%), czasopisma 5% (wobec 7%), radio 4% (wobec 5%), prasa 2% (wobec 3%), film i gry wideo po 1% (bez zmian udziału).

Najszybciej w ujęciu średniorocznym będą rozwijać się segmenty reklamy w internecie (o 11,2%), dostęp do internetu (5,8%) i gry wideo (6,2%).

"Wydatki na reklamę w internecie wzrosną globalnie o 70% w ciągu tych pięciu lat. Polska w ogóle nie odstaje od rynków światowych - my mówimy, że nasz rynek będzie rósł tak samo, choć pewne różnice są" – powiedział Wesołowski.

Prognozowany skumulowany wzrost rynku gier wideo w latach 2015-2020 to 35%, dla segmentu telewizji prognozowany jest wzrost o 30%, dla B2B o 17%, dla segmentu radiowego o 12%, a dla prasy o 1%. Pozostałe segmenty odnotują spadki: książki o 3%, muzyka o 4% , a czasopisma o 6%.

Zdaniem ekspertów PwC, tempo wzrostu reklamy telewizyjnej w Polsce będzie szybsze niż globalna średnia – 5,5% średniorocznego wzrostu będzie skutkowało osiągnięciem przez polski rynek reklamy telewizyjnej wartości 1,2 mld USD w roku 2020.

"Rynek telewizji w Polsce ma się dobrze i będzie miał się dobrze. W Polsce ceny reklam telewizyjnych nigdy nie osiągnęły pułapu cen z rynków zachodnich. Po drugie, Polacy kochają telewizję, badania Nielsena wskazują, że oglądają ją średnio 4 godziny 20 min dziennie. Przewidujemy, że nawet jak główni nadawcy będą tracić udział w rynku, Polacy będą oglądać telewizję, co powinno ściągnąć reklamy do tego medium" – wyjaśnił ekspert.

Jeśli chodzi o reklamę w internecie, PwC spodziewa się pewnej stabilizacji wzrostu, ale na poziomie dwucyfrowym, szczególnie ze względu na wzrost liczby urządzeń podłączonych do internetu. Zdaniem Wesołowskiego, rynek reklamy internetowej mógłby rosnąć szybciej, ale ogranicza go oprogramowanie typu "adblock" i trudniejsza niż w przypadku telewizji specyfika handlu w tym segmencie.

Struktura segmentu reklamy internetowej nie powinna ulec znaczącym zmianom. Dominująca obecnie forma reklamy display będzie rozwijać się w tempie jednocyfrowym (ok. 8% rocznie) natomiast największą dynamiką będą charakteryzować się reklama wideo (średnioroczny wzrost o ponad 32%) oraz segment reklamy mobilnej (wzrosty o 16% rocznie). Zgodnie z prognozą PwC, wydatki na reklamę w wyszukiwarkach będą rosły w tempie rozwoju całego rynku reklamy w Internecie, tzn. ok. 11% rocznie do roku 2020.

PwC oczekuje, że udział reklamy mobilnej będzie rósł szybciej niż rynek, średniorocznie o ok. 15%.

Wartość polskiego rynku gier wideo wyniosła w 2015 roku 425 mln USD i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o ponad 7%. Zgodnie z prognozami autorów raportu PwC, w 2020 r. wyniesie ona 573 mln USD. W przeciwieństwie do wielu rynków europejskich, polski jest skupiony w szczególności na grach na komputery PC.

"Na ten stan wpływają dwa czynniki - bardzo duża dynamika wydatków konsumenckich, z drugiej strony mamy bardzo dynamiczną branżę. Jednak są one trochę oderwane od siebie. Polski konsument gra w to, co jest modne na świecie, a mniej więcej 50-80% przychodów naszej branży gier jest generowane za granicą" – powiedział Maciej Korzeniowski, partner, lider doradztwa dla sektora telekomunikacji, technologii i mediów w PwC.

PwC prognozuje, że w skali światowej rynek prasy się skurczy o ok. 10% w latach 2015-2020, natomiast dla Polski prognoza jest bardziej optymistyczna – zakłada wzrost o 1%.

"Polski rynek to rynek pośredni między dojrzałymi i rozwijającymi się. Na naszym rynku nigdy nakłady nie były tak duże, jak na rynkach zachodnich i grupa twardych czytelników pozostaje przy prasie" – powiedział Wesołowski.

Dodał, że polski rynek dość dobrze przyjmuje odpłatność za cyfrowe wersje artykułów prasowych. PwC spodziewa się, że spadek w wydaniach tradycyjnych powinien być równoważony przez wzrost subskrypcji cyfrowych.

Eksperci spodziewają się także, że rynek treści wideo w Polsce będzie średniorocznie rósł o 1,2% do 2,2 mld USD w 2020 r. Ich zdaniem, Polacy są przyzwyczajeni płacić za dostęp do wysokiej jakości treści wideo.