TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, WARTA i PZU znaleźli się na podium klasyfikacji ogólnej rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.

W czwartek 28 września w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się gala finałowa drugiej edycji rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Firmy zostały nagrodzone na podstawie wyników finansowych oraz wskaźników obrazujących skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo oraz rentowność.

Statuetki zwycięzców odebrali laureaci w czterech kategoriach: klasyfikacji generalnej, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Firmy mogły zdobyć maksymalnie 100 pkt, a nagradzane były na podstawie danych ze sprawozdań finansowych. Punktacja w klasyfikacji ogólnej to średnia wyników osiągniętych za wskaźniki dotyczące skali prowadzonego biznesu, bezpieczeństwa i rentowności. Dla każdego z uwzględnionych wskaźników zakłady zostały uszeregowane począwszy od najlepszego, który następnie otrzymał 100 pkt, kolejny 99 pkt, itd. Pod uwagę zostały wzięte audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2022 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń, a dla porównań użyto danych za 2021 rok. Uwzględniono następujące wskaźniki: składka przypisana brutto, aktywa razem, kapitały własne, wynik netto, wynik techniczny, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wskaźnik szkodowości (odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej) oraz wskaźnik kosztów (koszty akwizycji i koszty administracyjne do składki zarobionej). W większości kategorii pod uwagę została wzięta zarówno wartość bezwzględną wskaźników, jak i zmiana procentowa w porównaniu do roku wcześniejszego.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW), zdobywając 87 pkt.

– Jesteśmy zaszczyceni otrzymaną nagrodą za pierwsze miejsce. Siedem lat temu, kiedy zaczynaliśmy nasz projekt, mało kto wierzył w sukces tego przedsięwzięcia, ale ciężką pracą doszliśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy – mówił Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW dodając, że jest szczególnie dumny ze zwrotu dla członków 1,6 mln zł osiągniętego za 2022 rok. – Cały czas pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku ponownie osiągnąć wysokie miejsce w rankingu.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” (86 pkt), a trzecie – Powszechny Zakład Ubezpieczeń (84 pkt).

W kategorii ubezpieczeń na życie wygrał Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie z wynikiem 86 pkt. Drugie miejsce ex aequo zajęły dwie firmy – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, zdobywając 80 pkt. Na trzecim miejscu znalazło się Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA z 79 pkt.

Spośród firm oferujących ubezpieczenia majątkowe najlepszy wynik zdobyła Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” (88 pkt).

Na drugim miejscu znalazł się Powszechny Zakład Ubezpieczeń (87 pkt), a na trzecim – Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z wynikiem 84 pkt.

– Dziękujemy za przyznaną nagrodę, ponieważ jest to dla nas dowód docenienia naszego skupienia na kliencie i osiąganych dzięki temu wyników – powiedział Marek Gołębiewski, członek zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Ostatnią kategorią były towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. W tym rankingu najlepszy okazał się TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (89 pkt). Drugie miejsce przypadło AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (80 pkt), a trzecie – Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM z wynikiem 75 pkt.

AH

5 października ukaże się specjalny dodatek do Dziennika Gazety Prawnej, w którym znajdą się pełne wyniki rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń.