Senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Kultury i Środków Przekazu za przyjęciem ustawy medialnej bez poprawek. Posiedzenie komisji zakończyło się kilka minut przed 4.00. Nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji zajmie się dziś Senat na posiedzeniu plenarnym.

Senackie komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Kultury i Środków Przekazu za przyjęciem ustawy medialnej bez poprawek. Nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji zajmie się Senat na posiedzeniu plenarnym, które zaczyna się o 8.00.

O 8.00 ma rozpocząć się plenarne posiedzenie Senatu, na którym senatorowie między innymi zajmą się ustawą medialną. Ustawa medialna autorstwa PiS przewiduje m.in. wygaszenie mandatów członków kierownictwa publicznego radia i telewizji. Powoływać i odwoływać ma ich teraz minister skarbu, a nie KKRiTV, której rola ma zostać zmarginalizowana. Nowelizacja nie ma vacatio legis - wchodzi w życie z dniem publikacji.

Drugą częścią reformy ma być przekształcenie mediów publicznych w tak zwane media narodowe. Projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu jeszcze w styczniu.