W ramach reformy zostanie powołany nowy organ, który będzie odpowiadać za jakość mediów oraz wprowadzimy powszechną opłatę audiowizualną. Rozważane są dwa sposoby pobierania opłat – dodaje Czabański - korzystanie z bazy PIT i CIT oraz wnoszenie opłaty razem z rachunkami za energię elektryczną . Opłata wyniesie około 10 zł i będzie dotyczyć nie obywatela a gospodarstwo domowe. Od opłaty audiowizualnej nie będzie można odstąpić.