UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki Vectra z Gdyni – ogólnopolskiego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi Internetu, telewizji oraz telefonii stacjonarnej. Urząd sprawdza, czy informacje przekazywane konsumentom, w ramach trwającej od kilku tygodni kampanii reklamowej mogły wprowadzać w błąd.

Zgodnie z prawem, UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające, które prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej.

Urząd bada informacje, na temat cen usług, rozpowszechniane przez spółkę Vectra podczas kampanii reklamowej Wszystko za 10 zł. Analizowane są m. in. reklamy emitowane w telewizji oraz Internecie od 12 września tego roku.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest przekazywanie konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat swojej oferty. Natomiast wprowadzanie konsumentów w błąd uznawane jest za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową. Materiały zebrane w ramach postępowania wyjaśniającego mogą stanowić podstawę do ewentualnego postawienia przedsiębiorcy zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Źródło: UOKiK