Scripps zrealizował umowę nabycia 52,7 proc. akcji TVN, przejmuje dług w wysokości 856 mln euro

Scripps podał, że w ciągu trzech miesięcy od zrealizowania pierwotnego nabycia akcji ma obowiązek złożenia oferty publicznej zwiększającej jej udział do 66 proc. w kapitale TVN.

"Scripps Networks Interactive zgłosił intencję nabycia 100 proc. akcji TVN i wyprowadzenia spółki z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Cena oferty publicznej nie została jeszcze określona" - napisano w komunikacie.

1 lipca 2015 r. grupa ITI i Grupa Canal+ sprzedały wszystkie swoje udziały w spółce NVision B.V., która bezpośrednio i pośrednio kontroluje łącznie 52,7 proc. udziałów w TVN spółce Southbank Media Ltd, należącej do amerykańskiej grupy Scripps Networks Interactive.

Łączna kwota, którą nabywca zapłaci Grupie ITI i Grupie Canal+ to 584 mln euro.

Southbank Media przejmie zobowiązania wynikające z obligacji 11 proc./12 proc. Senior PIK Toggle Notes o wartości nominalnej 300 mln euro oraz z obligacji Senior Notes 7,375 proc. i 7,875 proc. o wartości nominalnej 540 mln euro.

"Przejęcie TVN jest ważnym krokiem w procesie strategicznego rozwoju i międzynarodowej obecności Scripps Networks Interactive zapewniającym nam pozycję lidera na jednym z najważniejszych rynków medialnych w Europie Środkowej” – powiedział cytowany w komunikacie Kenneth W. Lowe, przewodniczący rady nadzorczej Scripps Networks Interactive.

Z rady nadzorczej TVN zrezygnowało 11 osób i zostało powołanych siedmiu członków na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Scripps poinformował, że do rady nadzorczej TVN zostały powołane trzy osoby z jego kierownictwa: Joe NeCastro, dyrektor ds. rozwoju; Jim Samples, prezes Scripps Networks International oraz Cynthia Gibson, dyrektor ds. prawnych.

W połowie marca tego roku ITI i Canal+ poinformowały, że sprzedają Scripps Networks pakiet kontrolny TVN za 584 mln euro.