Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, która jest pobierana od posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych w niektórych krajach. Opłata ta ma na celu finansowanie usług publicznego nadawania radiowo-telewizyjnego, takich jak programy telewizyjne i radiowe, produkcja treści, utrzymanie infrastruktury nadawczej itp.

System abonamentowy może się różnić w zależności od kraju. W niektórych krajach abonament jest powszechny i obligatoryjny dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych, niezależnie od korzystania z usług publicznych nadawców. W innych krajach opłata jest pobierana od osób, które faktycznie korzystają z usług publicznych nadawców, na przykład poprzez subskrypcję kanałów telewizyjnych.

W niektórych krajach opłata jest pobierana przez specjalne organizacje lub agencje, które są odpowiedzialne za zarządzanie funduszami i dystrybucję środków na cele związane z nadawaniem publicznym. Często istnieją przepisy prawne regulujące pobieranie abonamentu i sankcje za jego brak lub nieopłacanie.