Polskie przepisy, choć jest to w sposób oczywisty sprzeczne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nakładają na firmy telekomunikacyjne obowiązek przechowania przez 12 miesięcy danych o połączeniach wykonywanych przez ich klientów. Obowiązek obejmuje informacje o lokalizacji użytkownika, odbiorcy połączenia, dacie i godzinie połączenia oraz czasu jego trwania. Dostęp do tych danych może uzyskać policja i wiele innych służb.
Zgodnie z rządowym projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej krąg firm zobowiązanych do retencji danych ma teraz objąć nie tylko telekomy, lecz także wszystkich przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, a więc także firmy oferujące usługi e-mailowe, czaty czy komunikatory. Mówiąc wprost, zakres danych dostępnych dla służb będzie dużo większy niż dotychczas.