Rząd przyjął wczoraj pakiet ustaw dla rynku telekomunikacyjnego. Najnowsze poprawki dotyczą jednak mediów.

Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) i towarzysząca mu ustawa wprowadzająca zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów ponad dwa lata po tym, jak resort cyfryzacji przedstawił ich pierwsze projekty. PKE stanowi implementację Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Ale do przyjętych wczoraj przez rząd tekstów w ostatniej chwili dodano przepisy dotyczące rynku mediów elektronicznych.

Must carry TVP

Z informacji DGP wynika, że zgodnie z poprawkami zgłoszonymi przez resort kultury zasada „must carry, must offer” przestanie obejmować największe telewizje komercyjne: TVN, Polsat, TV4 i TV Puls. A to znaczy, że operatorzy płatnej telewizji nie będą już musieli zapewniać swoim abonentom dostępu do tych stacji w każdym oferowanym pakiecie.
Przybędzie natomiast obowiązkowych kanałów Telewizji Polskiej. Do dotychczasowych trzech: TVP 1, TVP 2 i regionalnej TVP 3, dojdą jeszcze TVP Kultura i TVP Info.
Zmiany zajdą też w odniesieniu do operatorów, których obowiązuje „must carry”. Obecne przepisy (ustawa o radiofonii i telewizji) pochodzą jeszcze z czasów, gdy telewizja płatna ograniczała się do sieci kablowych i platform satelitarnych – nie wspominają więc o emisji w internecie. Zgodnie z poprawką, która według naszych informacji znalazła się w ustawie wprowadzającej PKE, nowe „must carry” będzie dotyczyło operatorów rozprowadzających programy w sieciach zamkniętych, tzn. takich, którzy przyłączają urządzenia końcowe użytkowników – telewizory, dekodery – do swoich sieci: kablowych, satelitarnych lub internetowych.

Rozszerzanie zasady

Ta ostatnia zmiana uwspółcześni przepisy, lecz nie rozwiąże wszystkich problemów, jakie rynek mediów elektronicznych ma dzisiaj ze stosowaniem reguły „must carry” – a szczególnie jej drugiej części, „must offer”. Nakazuje ona nadawcom kanałów obowiązkowych, aby nieodpłatnie udostępniali je operatorom. O ile jednak działa to w przypadku kablówek i platform satelitarnych, o tyle wobec serwisów internetowych umożliwiających oglądanie telewizji – takich jak WP Pilot (Wirtualna Polska), Canal+ online, Polsat Box Go, Player (TVN Warner Bros. Discovery) itp. – nadawcy zachowują się inaczej.
Podnoszą wątpliwości, czy „must carry” dotyczy platform online. Powołują się też na warunki posiadanych licencji na filmy, seriale i wydarzenia sportowe, które nie obejmują emisji w internecie. Spory budzi też wyświetlanie w sieci reklam i podział wpływów z tego tytułu. W efekcie nie wszystkie stacje „must carry” są dostępne w każdym serwisie internetowym oferującym kanały telewizyjne.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od dawna usiłowała rozwiązać ten problem. W 2013 r. wydała stanowisko, że operatorzy telewizyjnych serwisów internetowych mogą korzystać z zasady „must carry”, jeśli mają co najmniej 100 tys. odbiorców. W kolejnych latach podtrzymywała ten pogląd, ale bez większych sukcesów.
Zapisy wprowadzone teraz do ustawy wprowadzającej PKE dadzą regulatorowi silniejszy argument – upoważnią KRRiT do wydawania rozporządzeń, które rozszerzą obowiązek stosowania zasady „must carry, must offer” także na innych operatorów, jeśli świadczone przez nich usługi będą używane przez znaczącą liczbę odbiorców.
Wzrosną też uprawnienia KRRiT w dziedzinie kształtowania pakietu stacji obowiązkowych. Oprócz kanałów wymienionych w ustawie Krajowa Rada będzie mogła dodać do „must carry” inne telewizje – też w drodze rozporządzenia. Mają to być programy istotne ze względu na interes społeczny w zakresie dostępu do informacji, dóbr kultury i sztuki, upowszechniania sportu, dorobku nauki, edukacji obywatelskiej oraz potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych.

Prokonsumenckie przepisy

Mimo uzupełnienia o zapisy ważne dla rynku telewizyjnego PKE to przede wszystkim regulacja kluczowa dla branży telekomunikacyjnej. Wprowadza m.in. prokonsumenckie przepisy dotyczące umów między telekomami a ich abonentami, zobowiązuje operatorów do oddawania klientom pieniędzy z wygasłych kart przedpłaconych (prepaidów), a także przewiduje mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami przy usłudze direct billing – czyli doliczaniu do rachunku telekomunikacyjnego innych opłat, jednorazowych lub cyklicznych (np. subskrypcji platform wideo).
Regulacja podnosi też opłaty telekomunikacyjne pobierane od firm z tej branży przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Pakiet ustaw PKE powinien trafić do Sejmu przed końcem roku. ©℗