Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) i towarzysząca mu ustawa wprowadzająca zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów ponad dwa lata po tym, jak resort cyfryzacji przedstawił ich pierwsze projekty. PKE stanowi implementację Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Ale do przyjętych wczoraj przez rząd tekstów w ostatniej chwili dodano przepisy dotyczące rynku mediów elektronicznych.