Przepisy dotyczące kontroli posiadania odbiorników są na tyle nieprecyzyjne i niedoskonałe, iż w praktyce można pracownika Poczty Polskiej w ogóle nie wpuścić do mieszkania.

- Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych jest powiązany z obowiązkiem rejestracji odbiorników i właśnie ta rejestracja ma umożliwić zidentyfikowanie zobowiązanych do wnoszenia opłaty abonamentowej. Kto zarejestruje odbiornik, jest zobowiązany do opłaty. A brak rejestracji odbiornika powoduje trudność ze ściągalnością, bo najpierw trzeba dotrzeć do gospodarstwa domowego lub osoby prawnej i zweryfikować czy rzeczywiście jest posiadaczem odbiornika, czy też nie – wyjaśnia dr Tomasz Niedziński z kancelarii Tomasz Niedziński i Wspólnicy.

Uprawniona i zobowiązana do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV oraz uiszczania opłaty abonamentowej na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 ze zm.) jest Poczta Polska. Zadanie to jest realizowane przez upoważnionych pracowników. Jak podkreśla rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski, wbrew powszechnemu przekonaniu kontroli wcale nie przeprowadzają listonosze.