250 tys. osób, które zalegają z zapłatą, ma szansę na jej umorzenie. Jednak zdaniem tak ekspertów, jak i senackich legislatorów proponowane poprawki mogą być niezgodne z konstytucją
Skierowane właśnie do I czytania projekty mają pomóc osobom, które z powodu niedopełnienia formalności nieświadomie zostały dłużnikami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Ustawa o opłatach abonamentowych, która weszła w życie w I połowie 2005 r., zwolniła z płacenia niemal 3 mln odbiorców. Są to m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolne do pracy, niewidome i niesłyszące czy uzyskujące bardzo niskie dochody.