Już w poniedziałek 27 czerwca nastąpi czwarty, ostatni etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC. Zdaniem nadawców komercyjnych, czyli TVN, Polsat, tv puls i kino Polska, nastąpiło naruszenie ustalonych zasad.

Nowy standard telewizji - ostatni etap

Jeśli ktoś jest mieszkańcem województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego to w minioną sobotę prawdopodobnie dostał przypomnienie o zmianie od poniedziałku, 27 czerwca, standardu nadawania TV naziemnej. Alert RCB o treści „Sprawdź czy twój telewizor działa w nowym systemie" nie wszystkim przypadł do gustu, tym bardziej, że alert RCB kojarzy się bardziej kryzysowymi sytuacjami. Przypomnijmy, że alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Niemniej w poniedziałek 27 czerwca nastąpi czwarty, ostatni etap zmian nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC. Jest to zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Naziemna telewizja cyfrowa nadawana jest już w nowym standardzie na obszarze 12 pozostałych województw. Tym razem zmiana będzie dotyczyć województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Zmiany w nadawaniu

Rząd przypominam, że w ramach przełączenia sygnału na DVB-T2/HEVC, zmienią się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4, które zostaną przełączone do standardu DVB-T2/HEVC. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu - wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

I ta kwestia okazała się pewną kością niezgody pomiędzy niektórymi nadawcami prywatnymi a rządem. W specjalnym oświadczeniu właściciel TVN oraz inni nadawcy komercyjni ( Polsat, tv puls i kino Polska) stwierdzili, że w wyniku decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji inaczej potraktowano telewizje prywatne, a inaczej telewizję publiczną, która w przeciwieństwie do nadawców komercyjnych nie musi przechodzić na nowy standard nadawania DVB-T2.

Nadawcy komercyjni protestują

Zdaniem Warner Bros. Discovery proces refarmingu i zmiany standardu nadawania został przeprowadzony w sposób znacząco odmienny od ustaleń poczynionych w ostatnich 2 latach w gronie nadawców, UKE, KRRiT oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W efekcie około 2,5 mln widzów pozostaje bez możliwości odbierania ogólnodostępnych kanałów Polsatu, TVN, TV Puls, Kino Polska oraz wielu innych.

- Protestujemy przeciw niesprawiedliwym działaniom, które pozbawiają dużą część widzów telewizji naziemnej dostępu do ulubionych kanałów oraz traktują w sposób dyskryminujący nadawców komercyjnych. Będziemy bronić praw widzów, a także nas, jako największych nadawców w Polsce, przed skutkami tych działań oraz domagać się adekwatnej rekompensaty i jak najszybszego przełączenia kanałów TVP na standard nadawania obowiązujący pozostałych nadawców – czytamy w oświadczeniu.

Wydaje się jednak, że protesty nadawcy mogą okazać się nieskuteczne.

Dlaczego TVP może nadawać w starym standardzie?

Powodem przedłużenia nadawania programów z Multipleksu MUX-3, a więc kanałów nadawcy publicznego jest sytuacja międzynarodowa. W dniu 24 marca 2022 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję pozwalającą Telewizji Polskiej zmienić standard nadawania kanałów w multipleksie MUX-3 z DVB-T na DVB-T2/HEVC w dowolnie wybranym przez siebie terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu nowych pozwoleń radiowych.

UKE poinformował, że wydana decyzja „ma związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3”.

W ramach MUX-3 są nadawane: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Historia, TVP Sport HD, TVP Info HD i Sprawdzam TV (plansza informująca o zmianie standardu nadawania).

Nowy standard telewizji naziemnej - czym jest?

Nowy standard telewizji naziemnej umożliwia dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych, oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiąże się jednak z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w odpowiedni dekoder. Rząd, mając na uwadze przewidywane wpływy ze sprzedaży uwalnianych częstotliwości, oferuje dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora.

Co jeśli telewizor nie odbiera nowego standardu?

Jeśli Twój telewizor nie odbiera nowego sygnału nadawania darmowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru bezpłatnej telewizji naziemnej, możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera - zgodnych z nowym standardem Rząd informuje: Blisko 410 tys. złożonych wniosków Do tej pory zostało złożonych już blisko 410 tysięcy wniosków, z czego zrealizowano przeszło 332 tys. Zdecydowana większość wniosków dotyczy dofinansowania do zakupu dekoderów – 286 708, natomiast do zakupu telewizora zostało złożonych 46 140 wniosków. Za pośrednictwem Poczty Polskiej złożono 336 772 wniosków, przez stronę gov.pl – 71 551.

Świadczenie można zrealizować w 3700 punktach sprzedaży w całym kraju.

Kto może skorzystać z rządowego dofinansowania do zakupu telewizora lub dekodera?

Osoba składając wniosek oświadcza m.in. że gospodarstwo domowe posiada trudną sytuację materialną, a w związku z tym, nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego. Co ciekawe prowadzone są postępowania administracyjne w celu ustalenia, czy osoba, która pobrała świadczenie była uprawniona do skorzystania z niego. Za nadużycie w świetle przepisów prawa mogą być uznane zakupy drogich odbiorników cyfrowych za kwotę 16 – krotnie przekraczającą wartość dofinansowania bez wyraźnego uzasadnienia dla takiego zakupu wynikającego ze szczególnych potrzeb np. zdrowotnych.

W takich przypadkach, możliwe jest wezwanie osoby korzystającej ze świadczenia do złożenia wyjaśnień dotyczących sytuacji materialnej jej gospodarstwa domowego, a w przypadku stwierdzonych w ramach postępowania nieprawidłowości zwrot nienależnie pobranego dofinansowania. Środki przeznaczone na program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego pochodzą ze środków publicznych, które muszą być wydatkowane zgodnie z celem przeznaczenia, oraz zgodnie z zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Źródło: gov.pl, TVN, własne.