Gdy sejmowa komisja kultury i środków przekazu zajmowała się projektem zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, firmowanym przez posła PiS Marka Suskiego, przedstawiciele opozycji wnosili o czas na dokładne zapoznanie się z opiniami prawnymi dostarczonymi im przez Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne. Takie wnioski składano zarówno na pierwszym posiedzeniu dotyczącym tej sprawy (27 lipca), jak i drugim (11 sierpnia, w dniu głosowania w Sejmie). Większość jednak je odrzuciła.
Co jest w tych opiniach? Dwa opracowania powstały na wniosek wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (PSL), o trzecie poprosił poseł Wojciech Król (KO).