Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o podziale 100 mln nadwyżki wpływów abonamentowych w 2014 r. Telewizja Polska otrzyma kwotę 90 mln zł, Polskie Radio 6 mln zł. Regionalne rozgłośnie radiowe dostaną dodatkowo po 235 tys. zł.

Jak informuje Rada w komunikacie, decyzja o podziale środków została poprzedzona analizą wpływów od stycznia do czerwca 2014 roku, która wykazała, że kwota z tytułu opłat abonamentowych będzie w tym roku wyższa od prognozowanych 650 milionów. KRRiT zwraca uwagę, że nadal jednak utrzymuje się niekorzystna struktura wpływów z abonamentu. Większość kwoty pochodzi z egzekucji zaległości.

Rada widzi potrzebę dofinansowania przedsięwzięć programowych publicznej radiofonii i telewizji ze szczególnym uwzględnieniem m.in. programów poświęconych kulturze, edukacji, reportaży, premierowych spektakli teatralnych, słuchowisk itp. Do końca września br. spółki mają przekazać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji szczegółowe informacje finansowo-programowe o sposobie zagospodarowania wskazanych nadwyżek.