W nowej Radzie Programowej PAP zasiadają teraz: Barbara Bartuś (polityk i samorządowiec, posłanka na Sejm IX kadencji z ramienia PiS), Lech Jaworski (polityk i samorządowiec, prawnik i były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Cezary Krysztopa (dziennikarz, rysownik, satyryk, redaktor naczelny portalu Tysol.pl), Małgorzata Niewiadomska-Cudak (profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie), Zbigniew Rytel (dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych, członek Zarządu Głównego SDP), Marcin Sławecki (sekretarz w Biurze Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości), Mirosława Stachowiak-Różecka (polska polityk i działaczka samorządowa, poseł na Sejm IX kadencji z ramienia PiS), Robert Telus (polityk, inżynier, samorządowiec, poseł na Sejm IX kadencji z ramienia PiS) oraz Jacek Turczyk (fotograf i fotoreporter, wieloletni pracownik PAP).

Jak zaznaczył w swoim liście do prezesa Zarządu PAP Wojciecha Surmacza przewodniczący RMN Krzysztof Czabański, "nowo wybrani członkowie Rady Programowej PAP otrzymali pisemne powiadomienia o wyborze dokonanym przez RMN"

W swoim liście Krzysztof Czabański zwrócił się do prezesa Zarządu PAP S.A. z prośbą o zwołanie pierwszego posiedzenia nowo powołanej Rady Programowej oraz poinformowanie o terminie tego posiedzenia. "Naszym zdaniem w posiedzeniu tym powinno wziąć udział także prezydium Rady Programowej poprzedniej kadencji oraz przedstawiciele statutowych organów spółki" - napisał Czabański.

Dotychczasowym przewodniczącym Rady Programowej PAP był Krzysztof Mieczysław Kaźmierczak.

Rada Programowa PAP - zgodnie ze statutem - powoływana jest na czteroletnią kadencję i pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Jej członkowie pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.