W maju 2020 r. RPO interweniował w KRRiT w sprawie skandalu z piosenką Kazika. Władze publicznego radia anulowały wtedy głosowanie na listę przebojów prowadzoną od kilkudziesięciu lat przez Marka Niedźwieckiego. Plebiscyt wygrała piosenka Kazika Staszewskiego - artystyczny komentarz do obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej w 2020 r. i tego, że tylko lider partii rządzącej mógł wejść na cmentarz, podczas gdy rodziny innych ofiar były tego prawa pozbawione z powodu pandemii koronawirusa.

Jak poinformował na swojej stronie internetowej RPO, 11 lutego 2021 r. uzyskał odpowiedź od Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego KRRiT, na powyższą interwencję.

W przesłanym piśmie poinformował on, że „poruszona sprawa – w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości przeprowadzenia głosowania – była poddana wnikliwej analizie i kontroli, dokonanej przez wyspecjalizowaną komórkę Polskiego Radia S.A.”. Jednocześnie z uwagi na toczące się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Polskiemu Radiu S.A. odmówił on ujawnienia wyników tej wewnętrznej kontroli. Argumentował to tym, że prezentowane przez spółkę stanowisko opiera się przede wszystkim na materiale dowodowym zgromadzonym w czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tej sprawie. Zdaniem Witolda Kołodziejskiego z uwagi na dobro procesu istnieje potrzeba zachowania poufności zebranych danych.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak Adam Bodnar i zwrócił się do przewodniczącego KRRiT o wyjaśnienia. W swoim piśmie z 17 lutego 2021 r. wskazał on, że wyniki kontroli stanowią informację publiczną i niezależnie od wykorzystania ich w trakcie prowadzonego postępowania powinny zostać upublicznione, w szczególności mając na względzie konieczność ochrony konstytucyjnego prawa do informacji (art. 61 Konstytucji RP). RPO zauważył także, że zgodnie z ustawowymi obowiązkami KRRiT powinna ona w takiej sprawie samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które nie będzie opierać się jedynie na wyjaśnieniach podmiotu, wobec którego istnieje podejrzenie naruszenia obowiązujących standardów. Wobec tego Adam Bodnar zwrócił się o przeprowadzenie pełnej i wyczerpującej kontroli, jak również przedstawienia jej wyników.