Dodał, że tkwimy - jak się wyraził - w kręgu niemożności. Zdaniem Dworaka, jest to niezrozumiałe, gdyż ustawa nie należy do skomplikowanych. Potrzeba po prostu decyzji politycznej, by zmienić niesprawiedliwy system, krzywdzący tych, którzy płacą abonament - mówił. 

Wystarczy skorzystać z doświadczeń sąsiadów; Niemiec i Czech - dodał Dworak. Rozwiązania wprowadzone w tych krajach są mniej dotkliwe dla obywateli i pozwalają też na zaspokojenie potrzeb mediów publicznych.

W krajach tych abonament radiowo-telewizyjny związanych jest z opłatą za prąd.