"8 listopada o godz. 12:00 minął termin rozstrzygnięcia przetargu na outsourcing części zadań i funkcji poza struktury TVP S.A. Jedyna pozostała w procedurze przetargowej spółka Gi Group sp. z o.o. poinformowała o odstąpieniu od przetargu i w związku z tym nie złożyła oferty. W tych okolicznościach Zarząd TVP S.A. przeanalizuje zaistniałą sytuację i podejmie stosowne decyzje" – czytamy na stronie Centrum Informacji TVP.

To właśnie outsourcing pracowników TVP do firmy zewnętrznej był głównym postulatem sporu zbiorowego pomiędzy „Wizją” a Zarządem TVP. Związkowcy podkreślali, że outsourcing pracowników doprowadzi do obniżenia profesjonalizmu i standardów etycznych panujących w TVP. „W przypadku telewizji publicznej outsourcing pracowników musi budzić poważne wątpliwości natury etycznej. Sprzeciwiają się mu stowarzyszenia dziennikarskie – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Sprawa odbiła się również szerokim echem na forum europejskim, gdzie trudno doszukać się poparcia dla działań proponowanych przez zarząd TVP” – mówiła Barbara Markowska, przewodnicząca związku, w rozmowie z serwisem GazetaPrawna.pl

4 listopada br. prezes TVP Juliusz Braun odniósł się do głównych postulatów związkowców, podkreślając, że outsourcing pracowników jest działaniem koniecznym dla ratowania finansowej sytuacji telewizji publicznej: „Decyzja o outsourcingu części dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych jest konieczna w obecnej sytuacji finansowej Spółki, przemyślana i komunikowana od wielu miesięcy. Proces jest zgodny z przepisami prawa pracy i realizowany transparentnie. Stanowisko Zarządu w tej sprawie, co do zasady, pozostaje niezmienne” – pisał prezes TVP.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na outsourcing pracowników, „Wizja” poinformowała dziś o zawieszeniu akcji strajkowej. Jednocześnie związkowcy wezwali Zarząd TVP do dalszych rozmów sprawie postulatów strajkowych.

Przypomnijmy, że 8 września br., po przekroczeniu wymaganej frekwencji, zakończyło się referendum strajkowe wśród pracowników Telewizji Polskiej. Za wszczęciem procesu opowiedziało się wówczas 72 proc. głosujących.