120 stron idealnie na weekendowy relaks. O polityce, prawie, zmianach społecznych; o tym czy Władysław Teofil Bartoszewski będzie a Joanna Kołaczkowska jest tak wesoła w życiu jak na scenie.

Czy doczekamy się nowego początku w polityce? Kto ma być symbolem tej odnowy, jej zwiastunem i głównym twórcą? Autorka artykułu odpowiada: Dziewica. "Co jakiś czas marzy się nam ktoś politycznie nieumoczony, nietknięty i nieuwikłany; ktoś, kogo dusza będzie tak czysta, że siłą tej czystości na nowo tchnie dobro w system. Chcemy, by nas reprezentował, bo i my mamy w sobie cząstkę naiwnego dobra, która pragnie lidera. W takim debiutancie pokładamy nadzieję na sanację – od uzdrowienia klimatu politycznego po całkowitą zmianę toksycznego ustroju".

Dla tych, którzy chcą odpocząć od polityki, proponujemy specgrupę do spraw podatkowych. Grupa, funkcjonująca przy Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, liczy sześćdziesięciukilku funkcjonariuszy i funkcjonariuszek – proporcje płci rozkładają się mniej więcej po równo (w całej KAS jest ich 10 542, z czego 4063 to kobiety). Trzon ekipy stanowią najlepsi, najbardziej doświadczeni pracownicy, zatrudnieni wcześniej w urzędach kontroli skarbowej, służbie celnej i administracji podatkowej.
Do współpracy dobrali sobie grono młodych, utalentowanych, którzy walczą z wyłudzeniami podatkowymi... Wszyscy członkowie specgrupy mają ogromną wiedzę w sprawach podatkowych. Wielu biegle posługuje się wyrafinowanymi metodami analizy big data i narzędziami informatycznymi, bez których walka z oszustami skarbowymi nie jest dziś możliwa.