Przeciwko dziennikarzom toczy się 1,2 tys. postępowań sądowych. Taką liczbę założonych spraw (1163) podaje Chorwackie Stowarzyszenie Dziennikarzy (HND). Przy czym wiele z nich zostało wytoczonych przez polityków, osoby publiczne i korporacje. Za szczególnie niebezpieczne HND uważa oskarżenia wykorzystujące kodeks karny – penalizujący zniesławienie. Zdaniem stowarzyszenia postępowania sądowe są próbą cenzurowania mediów i wywierania nacisku na dziennikarzy.
Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów Harlem Désir, odnosząc się do zdumiewająco dużej liczby spraw sądowych przeciwko chorwackim dziennikarzom, stwierdził, że „przepisy dotyczące zniesławienia nie powinny być nadużywane do zastraszania” mediów. Wezwał władze do „dekryminalizacji zniesławienia”.
36 spraw wytoczył przedstawicielom mediów chorwacki nadawca publiczny (Hrvatska radiotelevizija HRT). Wystąpił m.in. przeciwko swoim dziennikarzom i przeciwko prezesowi HND Hrvoje Zovko. Postępowanie mediów publicznych było bezpośrednim impulsem do zorganizowanego przez HND protestu, w którym na początku marca w Zagrzebiu uczestniczyły setki dziennikarzy.