Polskie Radio w najgorętszym okresie kampanii i podczas wyborów samorządowych pozostanie bez nowego szefa.
Rada Mediów Narodowych (RMN) nie ustaliła wczoraj zasad konkursu na prezesa Polskiego Radia. Z tej decyzji i z kalendarza wynika, że po pierwsze, w czasie wyborów samorządowych ogólnopolską rozgłośnią publiczną będzie kierować oddelegowany do zarządu przewodniczący rady nadzorczej. Po drugie, konkursu na stanowisko szefa radia wcale nie będzie. RMN zbiera się bowiem zazwyczaj raz na miesiąc, kolejne posiedzenie odbędzie się więc już po przypadającym na 21 października głosowaniu. Natomiast termin delegowania Andrzeja Rogoyskiego do pełnienia obowiązków prezesa Polskiego Radia upływa 5 listopada – nie będzie więc czasu na procedurę konkursową.
Zwolennikami tej ostatniej są przedstawiciele mniejszości parlamentarnej w RMN: rekomendowany przez PO Juliusz Braun i rekomendowany przez Kukiz’15 Grzegorz Podżorny. Ich głosy przepadły wczoraj jednak wobec trzyosobowej większości, jaką w radzie mają posłowie PiS. Przewodniczący RMN Krzysztof Czabański oraz Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu kwestii konkursu na prezesa Polskiego Radia do porządku obrad.