Pożyczka udzielona Telewizji Polskiej ma służyć m.in. dostosowaniu bazy technologicznej do obecnych potrzeb produkcyjnych; dotyczy to głównie oddziałów terenowych - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak dodał pieniądze mają być też przeznaczone na poszerzenie oferty programowej TVP.

Sellin odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posła Jakuba Kuleszy (Kukiz'15), dlaczego Telewizja Polska, która - jak ocenił - jest "wątpliwie stabilna", otrzymała pożyczkę ze środków Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 800 mln zł. Dopytywał też, czy jakiekolwiek inne podmioty też dostały takie pożyczki i czy były one udzielone w 2017 r.

Sellin we wstępnie swojej wypowiedzi, podkreślił, że dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister finansów i do niego należy w tej sprawie kierować pytania.

Powiedział również, że szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego nie uczestniczył w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu pożyczki Telewizji Polskiej. Wyjaśniał, że stronami w tej sprawie były: Skarb Państwa - reprezentowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz TVP.

"Nasze ministerstwo tej sprawy nie prowadziło, natomiast minister (w kancelarii premiera) Henryk Kowalczyk pismem z 24 sierpnia poinformował nas, że w dniu 21 lipca rzeczywiście taka pożyczka została zawarta" - dodał.

Sellin potwierdził, że kwota pożyczki sięgnęła 800 mln zł i jest wypłacana w czterech transzach. Poinformował, że pierwsza z nich, w wysokości 200 mln zł, została już wypłacona. Druga transza - 300 mln zł - ma zostać wypłacona do 30 listopada, trzecia - 100 mln zł - do czerwca 2018 r., a ostatnia - 200 mln zł - do czerwca 2019 r. "Te transze: druga, trzecia i czwarta będą wypłacane w całości lub w częściach, na wniosek Telewizji Publicznej" - dodał.

Podkreślił, że zgodnie z zawartą umową, TVP została zobowiązana do przekazywania - premier i ministrowi finansów - kwartalnych sprawozdań wykorzystania pożyczki.

Sellin powiedział, że pożyczka zostanie przeznaczona - zgodnie z deklaracjami Telewizji Polskiej - na działalność obejmującą projekty technologiczne i inicjatywy programowe. Wśród nich - jak wymieniał - znajdą się m.in. inwestycje w obszarze technologii produkcji i zarządzania treściami, które mają dostosować bazę technologiczną do obecnych potrzeb produkcyjnych. Wiceszef MKiDN zaznaczył, że projekty te dotyczą przede wszystkim oddziałów terenowych TVP.

Ponadto - jak mówił Sellin - przewidywane są inwestycje w sprzęt i infrastrukturę umożliwiające przesunięcie realizacji produkcji wewnątrz spółki oraz informatyzację procesu produkcyjnego.

"Efektem zrealizowanych projektów ma być usprawnienie procesu produkcji i podniesienie technicznej jakości produkowanych treści" - zaznaczył.

Sellin dodał, że pożyczka ma pomóc również w poszerzeniu oferty programowej TVP, m.in. o audycje przybliżające i popularyzujące historię Polski oraz transmisje wydarzeń sportowych.

Wiceszef MKiDN mówił też o kryzysie finansowania mediów publicznych, który według niego jest "bardzo istotną kwestią". "Mamy kryzys poboru abonamentu od wielu, wielu lat, wzmocniony niestety nieodpowiedzialnymi działaniami i wypowiedziami byłego premier Donalda Tuska, które to spowodowały, że z mniej więcej 900 mln zł pobieranych z abonamentu (...) zeszło do 400 mln zł, bo ludzie po prostu usłyszeli właściwie pewną formę zachęty do niepłacenia" - mówił Sellin. Teraz - jak wskazał - trudno jest wyjść z tego kryzysu poboru abonamentu.

Podsekretarz stanu w resorcie kultury i dziedzictwa podkreślił, że cały czas trwają rozważania nad zaproponowaniem nowej, docelowej metody finansowania mediów publicznych. "Myślę, że to powinno pójść raczej w stronę nowej opłaty medialnej" - ocenił.

Dodał, że w tym momencie MKiDN rozważa zrekompensowanie mediom publicznym zwolnień z płacenia abonamentów, które w ostatnich latach - jak mówił Sellin - objęły różne, istotne grupy społeczne. "My z tych zwolnień nie chcemy absolutnie rezygnować, on się tym istotnym grupom należą, ale wychodzimy z założenia, że należy się rekompensata z budżetu państwa" - wskazał.

W połowie sierpnia media informowały, że 21 lipca TVP zawarła umowę ze Skarbem Państwa, na mocy której SP udzielił spółce pożyczki na kwotę 800 mln zł. Według doniesień pieniądze miały być wypłacane w transzach, wraz z realizacją konkretnych zadań i mają zostać przeznaczone na wydatki programowe, rozwojowe, technologiczne, związane z promocją telewizji w kanałach online. Pieniądze - jak wynikało z informacji - miały być przeznaczone m.in. na poprawę jakości oferty programowej Telewizji Polskiej.