Doprecyzowanie kwestii spotkania rad programowych mediów publicznych, a także sytuacja finansowa TVP, w tym omówienie struktury wydatków i efektów wprowadzenia polityki oszczędnościowej - będą tematami czwartkowego posiedzenia Rada Mediów Narodowych, poinformował szef Rady Krzysztof Czabański.

Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 15. "Jednym z najważniejszych punktów merytorycznych, jakie będą poruszane jest sprawa spotkania rad programowych wszystkich mediów publicznych. Planujemy wstępnie, by takie spotkanie odbyło się jeszcze tej jesieni, ale decyzje będą zapadać w czwartek" - powiedział PAP Czabański.

Jak tłumaczył spotkanie rad programowych ma być poświęcone przede wszystkim sprawie oceny realizacji misji publicznej przez media publiczne oraz temu, co w ocenie rad przeszkadza w jej realizacji.

Zapowiedział też, że na czwartkowym posiedzeniu RMN pojawi się prezes TVP Jacek Kurski wraz z dyrektorem finansowym telewizji. "Podczas posiedzenia będziemy też rozmawiać z kierownictwem TVP w sprawie pożyczki udzielonej TVP i sytuacji finansowej telewizji" - powiedział szef RMN.

"Chcemy dowiedzieć się dokładnie, jaka jest struktura wydatków TVP oraz na ile wprowadzono politykę oszczędnościową i jakie daje ona rezultaty" - dodał Czabański.

W połowie sierpnia media informowały, że 21 lipca TVP zawarła umowę ze Skarbem Państwa, na mocy której SP udzielił spółce pożyczki na kwotę 800 mln zł.

Przed dwoma tygodniami Czabański pytany przez PAP skąd pomysł, aby takie spotkania organizować, powiedział, że nie wynika to z tego, "że coś się źle dzieje".

"Zarówno moim zdaniem jak i zdaniem pozostałych członków RMN, rady programowe są niedowartościowane w mediach publicznych. Często zarządy traktują je jako niepotrzebne ciało wynikające z ustawy; znoszą je jak zło konieczne" – zaznaczył. "My chcemy dowartościować te rady, ich opinia na temat wykonywania misji publicznej jest opinią bardzo wiarygodną. Chcemy też wzmocnić poprzez te spotkania rolę rad programowych" - dodał Czabański.