Autorzy projektu ustawy o zwrocie spreadów od kredytów walutowych nawet o połowę mogli zaniżyć koszty operacji – ocenia Narodowy Bank Polski. NBP przesłał opinię do projektu, który Kancelaria Prezydenta opublikowała na początku sierpnia.
Projekt prezydencki ma być kompromisem: ulżyć frankowiczom, oddając im zawyżone spready i zachować stabilność systemu bankowego, nie obciążając go nadmiernymi kosztami.
Zastrzeżenie NBP dotyczy właśnie kosztów. Autorzy ustawy wyliczyli je na 3,6–4 mld zł przy założeniu, że o zwrot spreadu wystąpią wszyscy uprawnieni. A szacunki NBP wskazują, że mogą być ponad dwa razy wyższe i wyniosą 2/3 zysku netto wypracowanego przez sektor bankowy w 2015 r.