Wożenie ze sobą gotówki wiąże się z ryzykiem jej utraty, np. kradzieży. Bezpieczniejszym sposobem jest używanie karty. Za granicą można użyć karty do zwykłego konta złotowego, z tym wiąże się jednak konieczność zapłacenia za przewalutowanie (bywa, że podwójne – z waluty danego kraju na walutę używaną przez organizację kartową, a dopiero potem na złote). Sposobem na ograniczenie kosztów jest wykorzystanie karty do konta walutowego. Tu oferta banków jest dość zróżnicowana, jednak należy być przygotowanym, że karty są zwykle wydawane tylko do kont w najbardziej popularnych walutach, co spowoduje, że korzystanie z takiego plastiku w krajach egzotycznych nie będzie specjalnie tańsze.
Tak wygląda oferta kont walutowych i powiązanych z nimi kart w największych bankach (tych, które odpowiedziały na naszą ankietę; banki są uszeregowane według liczby walut, w których gotowe są prowadzić rachunki):
Alior Bank Waluty: EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, JPY, DKK, CZK, CAD, HUF, AUD, RUB (karty wydawane są do kont w pierwszych trzech walutach). Opłaty: konta są prowadzone bez opłat, podobnie jest z wydaniem i korzystaniem z karty, pod warunkiem że w ciągu pół roku zostanie wykonana przynajmniej jedna operacja; pierwsza w miesiącu wypłata w dowolnym bankomacie na świecie jest darmowa, kolejne kosztują 9 zł.
PKO BP Waluty: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK (karty są dostępne dla rachunków w euro, dolarach i funtach). Opłaty: za prowadzenie konta opłata wynosi 6,9 zł (nie jest pobierana dla rachunków, do których wydano karty debetowe); wydanie karty jest darmowe, opłata za jej użytkowanie wynosi – w zależności od waluty rachunku: 6 euro, 8 dolarów lub 5 funtów; prowizja za wypłatę z bankomatu to 1,5 zł.
Bank Pekao Waluty: EUR, CHF, USD, GBP. Do tych czterech walut wydawana jest karta wielowalutowa, którą można podłączyć do konta w złotych i kont w dewizach. Opłaty: koszt prowadzenia rachunku jest uzależniony od pakietu, np. przy Eurokoncie mobilnym konta walutowe są płatne (w euro – 0,99 euro miesięcznie), a przy Eurokoncie mobilnym plus (9,9 zł miesięcznie za rachunek złotowy) – darmowe; brak opłaty za wydanie karty; opłata za korzystanie to 6,99 zł miesięcznie (dokonanie czterech transakcji w miesiącu obniża ją do zera); do końca września nowi klienci nie płacą prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą, darmowe są bankomaty banków grupy UniCredit.
Bank Zachodni WBK Waluty: EUR, USD, GBP, CHF (karta nie jest dostępna dla konta we frankach). Opłaty: za prowadzenie rachunku dwie jednostki monetarne (2 dol., 2 euro), jeśli saldo rachunku jest poniżej 20 jednostek; bank wydaje karty za darmo, korzystanie kosztuje 10 jednostek rocznie; prowizja za wypłatę z bankomatów do końca lipca to 1,5 jednostki, a od początku sierpnia 2,5 jednostki.
mBank Waluty: GBP, USD, EUR, CHF (dla tej ostatniej waluty karta nie jest dostępna). Opłaty: 0 zł za prowadzenie rachunku, 30 zł za wydanie i tyle samo za korzystanie z karty; przy wypłacie z bankomatu krajowego prowizja wynosi 5 proc., za granicą – 0 zł, ale jeśli wypłata jest dokonywana w walucie innej niż waluta rachunku, to bank pobiera 3-proc. prowizję za przewalutowanie.
Raiffeisen Bank Polska Waluty: EUR, USD, CHF, GBP (karty wydawane są tylko do rachunków w euro). Opłaty: prowadzenie konta jest darmowe, za wydanie karty bank pobiera 10 euro, tyle samo wynosi roczna opłata za korzystanie, prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 2 euro.
Credit Agricole Waluty: USD, GBP, EUR (karty nie są wydawane do kont w funtach). Opłaty: konto walutowe prowadzone jest bezpłatnie; brak opłat za wydanie karty; opłata za korzystanie wynosi – w zależności od pakietu – od 0 do 6 zł.
Bank Millennium Waluta: EUR. Opłaty: otwarcie rachunku jest darmowe, jeśli konto jest otwarte przez serwis internetowy i/lub ma służyć obsłudze kredytu oraz dla zamożniejszych klientów; wydanie karty Maestro Voyager jest darmowe, a opłata za korzystanie to 1 euro miesięcznie; opłata za wypłatę gotówki za granicą: 2 euro.
ING Bank Śląski Waluta: EUR. Opłaty: prowadzenie rachunku i wydanie karty jest darmowe, opłata za korzystanie wynosi 1,5 zł miesięcznie (18 zł rocznie); prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą to 6 proc. (min. 9 zł).
Bank BGŻ BNP Paribas Waluta: EUR (karta wydawana jest do konta złotowego, ale z możliwością przepięcia do rachunku walutowego – taka możliwość dotyczy złotego Konta bardzo osobistego). Opłaty: za prowadzenie konta 24,5 zł (0, gdy wpływy wynoszą co najmniej 5 tys. zł miesięcznie lub średnie saldo depozytów w banku to przynajmniej 100 tys. zł); brak opłat za wydanie i korzystanie z karty.