Bon energetyczny to rozwiązanie, które ma uchronić Polaków przed wzrostem cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 r. Bon ma zniwelować skutki uwolnienia cen prądu, które obecnie są jeszcze zamrożone. Komu będzie przysługiwał bon energetyczny? Na jakich zasadach będzie można z niego skorzystać?

Rząd przygotowuje się do wprowadzenia pakietu działań mających złagodzić skutki wzrostu cen energii. W drugiej połowie roku zapłacimy stawkę zatwierdzoną już przez URE, czyli 739 zł/MWh. Obecnie stawka wynosi 412 zł/MWh. Zdaniem ekspertów, uwolnienie cen energii mogłoby podwyższyć nasze rachunki o ponad 60 proc. i dodałoby do inflacji 2,5 pkt proc.

Jednym z rozwiązań, które mają złagodzić skok cen prądu ma być bon energetyczny, który będzie stanowił jednorazowe wsparcie dla osób najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym. Przewiduje się, że bon ten będzie przyznawany na podstawie kryterium dochodowego, z wyjątkową ochroną dla seniorów mieszkających samotnie.

Bon energetyczny 2024. Na jakich zasadach?

Minister Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że w kwietniu rząd zajmie się pakietem rozwiązań, które mają zniwelować skutki wzrostu cen energii. Koronnym narzędziem ma być bon energetyczny, czyli wsparcie na całą drugą połowę roku dla osób najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym.

  • Sześć progów wsparcia: Bon energetyczny dla najuboższych ma obejmować sześć progów, zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dokładne kwoty wsparcia nie są jeszcze znane, jednak mają być one dostosowane do potrzeb poszczególnych grup.
  • Utrzymanie rachunków w ryzach: Wprowadzenie bonu ma zahamować przewidywany wzrost cen prądu dla gospodarstw nieobjętych planowanym wsparciem. Eksperci szacują, że podwyżki dla tych osób nie powinny przekroczyć 30–50 zł miesięcznie.
  • Procedura wprowadzenia: Projekty dotyczące bonu energetycznego mają być szybko procedowane. Planuje się, że do końca kwietnia przepisy te mogą zostać uchwalone przez Sejm i Senat, umożliwiając wdrożenie wsparcia na początku maja.

Ceny prądu zostaną uwolnione. Jakie będą skutki?

Najnowsze dane dotyczące inflacji wskazują na obniżenie tempa wzrostu cen, co w dużej mierze jest efektem spadku cen energii i paliw. Pomimo tego, analitycy prognozują wzrost inflacji w najbliższych miesiącach, co może wpłynąć na stabilność sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Przeczytaj też:Niższe taryfy na prąd i bon dla najuboższych sposobami na podwyżki cen energii

Wyzwania dla gospodarstw domowych

  • Wzrost kosztów energii: Planowane uwolnienie cen prądu może skutkować znaczącym wzrostem rachunków za energię, co z kolei może ograniczyć inne wydatki gospodarstw domowych i wpłynąć negatywnie na koniunkturę gospodarczą.
  • Perspektywy finansowe: Mimo statystycznego wzrostu płac, tempo wzrostu dochodów niekoniecznie przekłada się na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych. To może być spowodowane opóźnieniem w reakcji gospodarstw domowych na poprawę sytuacji finansowej.
  • Rola efektywności energetycznej: W miejsce bezpośrednich dopłat do rachunków za energię, eksperci sugerują inwestowanie w efektywność zużycia energii. Poprawa efektywności systemu może przyczynić się do długofalowego zmniejszenia kosztów energii dla gospodarstw domowych.

Ceny energii w przyszłości. Jakie prognozy ekspertów?

Analizując aktualną sytuację na rynku energii, eksperci wyrażają umiarkowany optymizm co do przyszłych cen energii elektrycznej.

Oczekiwane zmiany na rynku energii

  • Wahania cen: Ceny energii w ostatnich latach charakteryzują się dużą zmiennością, jednak istnieje kilka czynników wskazujących na możliwe zmniejszenie cen energii w przyszłości.
  • Ceny gazu a ceny energii: Ceny gazu mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji energii elektrycznej. Obecny trend spadkowy cen gazu może przyczynić się do obniżenia cen energii elektrycznej dla konsumentów.
  • Wpływ decyzji rządowych: Decyzje podejmowane przez rząd, takie jak planowane uwolnienie cen prądu czy wprowadzenie bonu energetycznego, będą miały istotny wpływ na kształtowanie się cen energii w najbliższej przyszłości.