Eksperci Kancelarii Prezydenta opracowali już nową wersję propozycji dla zadłużonych. Swoje wnioski przedstawią 7 czerwca
O rychłym końcu prac nad tzw. ustawą frankowa mówił nam wczoraj Marek Magierowski, rzecznik Kancelarii Prezydenta RP. – Za tydzień zespół ekspertów zakończy pracę i przekaże jej wyniki Kancelarii Prezydenta. Na jej podstawie kancelaria może skorygować prezentowany już wcześniej projekt ustawy – powiedział Magierowski.
Kancelaria zdecydowała się oddać sprawę grupie ekspertów po miażdżącej jej plan opinii Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wyliczyła, że wprowadzenie w życie propozycji kancelarii (m.in. przewalutowanie po tzw. kursie sprawiedliwym, niższym od rynkowego) może kosztować banki 67 mld zł i doprowadzić je do kryzysu.