Kolejne firmy obniżają opłaty za likwidację tak zwanych polisolokat.

Zakończyły się postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Do obniżenia opłat likwidacyjnych zobowiązały się: MetLife, PZU Życie i PKO Życie (dawna Nordea Życie).

W dotychczasowych postępowaniach UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów swoje koszty. Chodzi głównie o wynagrodzenie pośredników ubezpieczeniowych. We wrześniu do znaczącego obniżenia opłat zobowiązały się trzy pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe: Aviva, Allianz i Nationale Nederlanden.

UOKiK podkreśla, że dzięki osiągniętym porozumieniom kolejne grupy konsumentów, rozwiązując umowy, poniosą dużo niższe koszty, a nowe polisy nie będą obarczone opłatami likwidacyjnymi.