Prezydent podpisał ustawę zwiększającą ochronę konsumentów na rynku usług finansowych. Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przyznaje prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele nowych istotnych uprawnień. Wśród nich są m.in.:

● możliwość korzystania z tajemniczego klienta,
● publikowania w publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń na temat istotnych zagrożeń na rynku,
prawo do wyrażania poglądu w indywidualnej sprawie toczącej się przed sądem powszechnym.
Dzięki temu ostatniemu prezes UOKiK będzie mógł dzielić się z sądami wiedzą i dorobkiem orzeczniczym z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Ma to pomóc sądowi we wszechstronnym rozpoznaniu sprawy.
Natomiast dzięki tajemniczemu klientowi urzędowi będzie łatwiej zebrać materiał dowodowy w sprawach dotyczących zbiorowego naruszenia interesów konsumentów. Jego pracownik będzie bowiem szedł do banku i udawał, że jest zainteresowany np. podpisaniem umowy o kredyt. Dzięki temu przekona się, czy proces przed zawarciem kontraktu przebiega zgodnie z prawem. Na przeprowadzenie tego typu czynności będzie jednak musiał się zgodzić sąd.
Ustawa wprowadza też nowy model kontroli postanowień wzorców umów. Teraz to prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Obecnie robi to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który – po zmianach – będzie rozpatrywał odwołania od decyzji prezesa UOKiK.
Po wejściu w życie nowych przepisów, co ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od ich opublikowania, instytucje finansowe będą też miały zakaz oferowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom (zjawisko missellingu). Przeciwko tym obostrzeniom wypowiadało się środowisko biznesowe. Negatywnie ocenili je m.in. przedsiębiorcy skupieni w Business Center Club. Podkreślali np., że przepis zakazujący missellingu zawiera elementy ocenne (stan zdrowia, doświadczenie i wiedza), przez co będzie budzić wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem organizacji nie można wymagać, aby przedsiębiorca – a de facto zatrudniony przez niego pracownik – ustalał okoliczności, o których mowa w przepisie, przed złożeniem konsumentowi oferty na usługi finansowe.
277 decyzji dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wydał prezes UOKiK w 2014 r.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na publikację