Kto może otrzymać kredyt hipoteczny 2 proc.? Jaka będzie maksymalna wysokość kredytu? Opisujemy podstawowe zasady i warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać tańszy kredyt.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. - kto może otrzymać kredyt?

Kredyt hipoteczny 2 proc., czyli bezpieczny kredyt o stałej stopie z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. – maksymalna wysokość kredytu

Każdy, kto będzie ubiegał się o kredyt hipoteczny z tak atrakcyjnym procentowaniem może wziąć kredyt maksymalnie na 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. – jakie warunki należy spełnić?

Z informacji jakie przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii kredytobiorca musi przede wszystkim posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać.

Ponadto kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą posiadać teraz ani w przeszłości prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątkiem jest fakt, kiedy prawo to dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

Bezpieczny Kredyt 2 proc. a wiek kredytobiorcy

Z taniego kredytu może skorzystać kredytobiorca, który nie ukończył 45 lat, z tym, że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. a inny kredyt [ZMIANY]

W przypadku, kiedy, kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, kredyt hipoteczny 2 proc. nie będzie przysługiwał.

Ponadto zmiany wprowadzone już po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów wskazują, że potencjalni kredytobiorcy nie mogą być stroną innej umowy kredytowej, nie tylko w dniu składania wniosku o kredyt 2 proc., ale również 36 miesięcy przed tym faktem. Dopiero po upływie trzech lat, będzie można się starać o wsparcie państwa. Wyjątek od tej zasady ma stanowić stanowi przypadek, gdy umowa kredytu została rozwiązana w związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy deweloperskiej.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będzie pobierana).

Bezpieczny Kredyt 2 proc - czy mieszkanie kupione z pomocą programu można wynająć?

Rozwiązania określone w Programie Pierwsze Mieszkanie skierowane są do osób, które planują nabyć pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę. Podstawowym celem tych rozwiązań jest wyłącznie wsparcie gospodarstwa domowego w zaspokojeniu własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania dopłaty wygasną.

Bezpieczny Kredyt 2 proc - jak długo będzie trwało wsparcie?

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Bezpieczny Kredyt 2 proc – od kiedy?

Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe 12 kwietnia 2023 roku. Dzień później ma nastąpić drugie czytanie projektu. Dofinansowanie do kredytu hipotecznego w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 procent ma ruszyć w lipcu 2023 roku.

Źródło: gov.pl, Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, PAP, media.