Redakcja TotalMoney.pl zaprasza do zapoznania się z kolejnym rankingiem lokat terminowych. Jest to jednocześnie pierwsze zestawienie przygotowywane po marcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, podczas marcowego posiedzenia RPP dokonała kolejnej (po październiku 2014 r.) obniżki stóp procentowych. Tym razem stopy procentowe NBP zostały obniżone o 0,5 punktu procentowego. Obniżka ta przełożyła się już na wysokość oprocentowania niektórych lokat porównywanych w naszym zestawieniu. Sprawdźmy zatem, który bank najlepiej pomnoży 5 000 zł wpłaconych na lokatę terminową z okresem umownym wynoszącym miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy i rok. W naszym zestawieniu znajdują się zarówno depozyty dla nowych klientów, zakładane z nowych środków jak również lokaty standardowe, które może założyć każdy – niezależnie od relacji łączących go z danym bankiem. Dla każdej kategorii i okresu umownego porównujemy po trzy najlepsze propozycje (o ile oczywiście jest tyle dostępnych).

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Lokaty dla nowych klientów i na nowe środki

?

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - marzec 2015 (nowe środki i nowi klienci)
Poz.Bank/nazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie
(nominalne)
Odsetki
(po podatku)
Minimalna kwota lokaty/
Wymagane konto
1 miesiąc
1BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
Szczegóły lokaty 4,00% 13,76 zł 1000 zł
nie
2BossaBank
EKOlokata POWITALNA (NK)
Szczegóły lokaty 3,00% 10,32 zł 1000 zł
tak
3 miesiące
1Idea Bank
Lokata HAPPY (NK)
Sprawdź lokatę 4,00% 40,83 zł 1000 zł
nie
BGŻOptima
Lokata Bezkarna (NK)
Sprawdź lokatę 4,00% 40,83 zł 1000 zł
tak
mBank
4% na wejście
Szczegóły lokaty 4,00% 40,83 zł 500 zł
tak
2BIZ Bank/Bank SMART
SMART Lokata na powitanie (NK)
Szczegóły lokaty 3,75% 38,28 zł 1000 zł
nie
3Getin Bank
Twoja Lokata III (NS)
Sprawdź lokatę 3,60% 36,75 zł 500 zł
tak
6 miesięcy
1mBank
Lokata na nowe środki
Szczegóły lokaty 2,20% 44,91 zł 1000 zł
tak

Stan na: 11 marca 2014 
NK - oferta dla nowych klientów   
NS - oferta dla nowych środków   
Źródło: www.TotalMoney.pl

Zestawienie lokat jednomiesięcznych tworzą dwie lokaty: SMART Lokata na powitanie adresowana do nowych klientów BIZ Banku i Banku SMART (zakładana za pośrednictwem serwisu internetowego smartlokaty.pl) oraz EKOlokata POWITALNA BossaBanku. Oprocentowanie SMART Lokaty na powitanie wynosi 4,0% w skali roku i po miesiącu przełoży się na 13,76 zł odsetek. Posiadacz EKOlokaty POWITALNEJ, oprocentowanej w wysokości 3% w skali roku, po miesiącu zarobi „na czysto” 10,32 zł.

Lokata HAPPY Idea Banku utrzymała co prawda pierwsze miejsce w zestawieniu lokat trzymiesięcznych, ale musiała podzielić się pozycją na najwyższym stopniu podium z dwiema konkurentkami. Spowodowane to było obniżeniem jej oprocentowania z 4,5% do 4% w skali roku. Razem z Lokatą HAPPY pierwsze miejsce zajęły: Lokata Bezkarna BGŻOptima oraz lokata 4% na wejście mBanku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na te lokaty 5 000 zł wyniesie 40,83 zł. Na pozycji drugiej, z oprocentowaniem wynoszącym 3,75% w skali roku, znalazła się SMART Lokata na powitanie. Po upływie okresu umownego jej posiadacz zarobi "na czysto" 38,28 zł. Trzecie miejsce przypadło Twojej Lokacie III Getin Banku. Jej oprocentowanie wynosi 3,60% w skali roku. Po trzech miesiącach zostaną do niej dopisane odsetki wynoszące 36,75 zł.

Zestawienie lokat sześciomiesięcznych tworzy tylko jeden produkt: Lokata na nowe środki mBanku. Jest ona oprocentowana w wysokości 2,20% w skali roku, a odsetki, jakie zostaną dopisane do wpłaconych na nią 5 000 zł wynoszą 44,91 zł.

Wśród lokat na 12 miesięcy nie znaleźliśmy ofert dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty standardowe

Ranking lokat bankowych w kwocie 5 000 zł - marzec 2015 (oferta standardowa)
Poz.Bank/nazwa produktuWniosek onlineOprocentowanie
(nominalne)
Odsetki
(po podatku)
Minimalna kwota lokaty/
Wymagane konto
1 miesiąc
1BOŚ Bank
EKOlokata bez Kantów
Szczegóły lokaty3,00% 10,32 zł 1000 zł
tak
2Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Szczegóły lokaty2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Szczegóły lokaty2,40% 8,25 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Szczegóły lokaty2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Szczegóły lokaty2,40% 8,25 zł 1000 zł
nie
3BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
Szczegóły lokaty2,20% 7,57 zł 1000 zł
nie
3 miesiące
1BIZ Bank
Lokata BIZ PRO
Szczegóły lokaty3,60% 36,75 zł 1000 zł
tak
2BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
Szczegóły lokaty3,50% 35,73 zł 1000 zł
nie
3Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Szczegóły lokaty2,90% 29,61 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Szczegóły lokaty2,90% 29,61 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Szczegóły lokaty2,90% 29,61 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Szczegóły lokaty2,90% 29,61 zł 1000 zł
nie
6 miesięcy
1SK bank
eLokata24
Sprawdź lokatę3,30% 67,38 zł 3000 zł
nie
2Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Szczegóły lokaty3,00% 61,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Szczegóły lokaty3,00% 61,25 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Szczegóły lokaty3,00% 61,25 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Szczegóły lokaty3,00% 61,25 zł 1000 zł
nie
BIZ Bank
BIZ Lokata PRO
Szczegóły lokaty3,00% 61,25 zł 1000 zł
tak
3BIZ Bank
Lokata BIZ Spinająca
Szczegóły lokaty2,90 % 59,21 zł 1000 zł
tak
12 miesięcy
1Meritum Bank
Meritum Zysku w Internecie
Szczegóły lokaty3,10% 125,89 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa Internetowa
Szczegóły lokaty3,10% 125,89 zł 1000 zł
tak
Meritum Bank
Meritum Zysku
Szczegóły lokaty3,10% 125,89 zł 1000 zł
nie
Meritum Bank
Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych
Szczegóły lokaty3,10% 125,89 zł 1000 zł
nie
2Toyota Bank
Depozyt Plus
Szczegóły lokaty3,00% 121,83 zł 5000 zł
tak
3BIZ Bank
Lokata WIBOR
Szczegóły lokaty2,85% 115,74 zł 1000 zł
nie

Stan na: 11 marca 2015
Źródło: www.TotalMoney.pl

Pierwszą pozycję w zestawieniu standardowych lokat jednomiesięcznych zajęła EKOlokata bez Kantów BOŚ Banku. Jej oprocentowanie wynoszące 3% w skali roku po miesiącu przełoży się na odsetki w kwocie 10,32 zł odsetek. Miejsce drugie przypadło czterem lokatom z oferty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokacie Standardowej Internetowej, Meritum Zysku oraz Lokacie Standardowej dla klientów indywidualnych. Oprocentowane one są w wysokości 2,40% w skali roku, a odsetki dopisane do wpłaconych na nie 5 000 zł wynoszą 8,25 zł. Trzecie miejsce, z oprocentowaniem w wysokości 2,20% w skali roku, zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Po miesiącu jej posiadacz zyska 7,57 zł odsetek.

W zestawieniu lokat trzymiesięcznych pierwsza pozycja przypadła Lokacie BIZ PRO BIZ Banku. Jej oprocentowanie wynoszące 3,60% w skali roku po trzech miesiącach przełoży się na 30,61 zł odsetek. Na drugim miejscu znalazła się Lokata BIZ Spinająca BIZ Banku, której oprocentowanie wynosi 3,50% w skali roku. Kwota odsetek, jakie zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału wynosi 35,73 zł. Na miejscu trzecim znalazły się cztery depozyty Meritum Banku: Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów indywidualnych. Oprocentowanie tej czwórki wynosi 2,90% w skali roku i przekłada się na zysk wynoszący 29,61 zł.

Zestawienie standardowych lokat 6-miesięcznych otwiera eLokata24 SK banku, której oprocentowanie wynosi 3,30% w skali roku. Odsetki jakie po pół roku otrzyma posiadacz tej lokaty wynoszą 67,38 zł. Miejsce drugie zajęły lokaty znane z zestawienia depozytów trzymiesięcznych: lokaty Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku Meritum Banku, którym towarzyszy Lokata BIZ PRO BIZ Banku. Ich oprocentowanie wynosi 3% w skali roku. Po sześciu miesiącach umownego posiadacz tych lokat zarobi 61,25 zł. Miejsce trzecie, z oprocentowaniem 2,90% w skali roku, zajęła BIZ Lokata Spinająca BIZ Banku. Jej oprocentowanie wynosi 2,90% w skali roku a po zakończeniu półrocznego okresu umownego przyniesie ona swojemu posiadaczowi 59,21 zł zysku.

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta

Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat zakładanych na 12 miesięcy otwierają cztery depozyty oprocentowane na 3,10% w skali roku (co po upływie okresu umownego przełoży się na odsetki w kwocie 125,89 zł). Są to lokaty Meritum Banku Meritum Zysku w Internecie, Lokata Standardowa Internetowa, Meritum Zysku oraz Lokata Standardowa dla klientów Indywidualnych). Miejsce drugie zajął Depozyt Plus Toyota Banku oprocentowany w wysokości 3% w skali roku (po roku do wpłaconych na tę lokatę 5 000 zł bank dopisze 121,83 zł odsetek). Miejsce trzecie utrzymała Lokata WIBOR BIZ Banku, której oprocentowanie (ustalane na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M) wynosi 2,85% w skali roku. Kwota odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do wpłaconego na nią kapitału to 115,74 zł.

Najbliższe dni pokażą, czy banki zdecydują się na kolejne obniżki depozytów terminowych. Jedno jest pewne – następny ranking lokat terminowych TotalMoney.pl ukaże się w pierwszej połowie kwietnia, tuż po świętach wielkanocnych.